מחקרים

אנשים עם סוכרת נמצאים בסיכון מוגבר לאשפוזים בגין אי ספיקת לב

נשים וגברים בגיל הצעיר מ-55 שנים עם סוכרת סוג 2 הם בעלי סיכון עודף באופן ניכר להתאשפז בגין אי ספיקת לב. סיכון זה פוחת עם הגיל אך ממשיך גם בהינתן שליטה גליקמית טובה

25.10.2018, 18:10
אי ספיקת לב, דיאגנוזה (אילוסטרציה)

סוכרת סוג 2 היא גורם סיכון מוכח לאי ספיקת לב אך חסרים נתונים ספציפיים לקבוצות גיל שונות. מטרת המחקר הייתה לבחון את הסיכון העודף לאי ספיקת לב על בסיס גיל, שליטה גליקמית ותפקוד כלייתי בהשוואה למקרי ביקורת מותאמים לפי מין וגיל מהאוכלוסייה הכללית.

במחקר הוכללו אנשים ממאגר המידע השבדי לסוכרת בין השנים 1998-2012 (266,305 משתתפים) אשר השוו למקרי ביקורת ללא סוכרת (1,323,504 משתתפים) ובוצע מעקב במשך זמן חציוני של 5.6 שנים עד לדצמבר 2013. הגיל הממוצע של המשתתפים היה 62.0 שנים ו-45.3% מתוכם היו נשים.

מתוך האנשים עם סוכרת וללא סוכרת, 18,715 (7.0%) ו-50,157 (3.8%) אושפזו עם אבחנה של אי ספיקת לב, בהתאמה. כאשר בוצעה השוואה של האנשים עם סוכרת עם מקרי הביקורת, גברים ונשים עם סוכרת סוג 2 היו צעירים מ-55 שנים והיו בעלי יחס סיכונים לאשפוז בגין אי ספיקת לב של 2.07 (רווח בר-סמך 95% 1.73-2.48) ו-4.59 (3.50-6.02), בהתאמה בתקנון למשתנים סוציו-אקונומיים ואחרים. גיל צעיר יותר, שליטה גליקמית ירודה ותפקוד כלייתי מתדרדר היו קשורים עם עודף אשפוזים בגין אי ספיקת לב בקרב אנשים עם סוכרת לעומת קבוצת הביקורת. עם זאת, אנשים עם סוכרת בגיל 75 שנים ומעלה ללא אלבומינוריאה או עם שליטה גליקמית טובה (המוגלובין מסוכרר השווה או קטן מ-52 מילימול למול [שווה או קטן מ-6.9%]) היו בעלי סיכון דומה לאשפוזים בגין אי ספיקת לב כמו מקרי הביקורת באותה קבוצת גיל.

החוקרים מסכמים כי נשים וגברים בגיל הצעיר מ-55 שנים עם סוכרת סוג 2 הינם בעלי סיכון עודף באופן ניכר להתאשפז בגין אי ספיקת לב. סיכון זה פוחת עם הגיל אך ממשיך גם בהינתן שליטה גליקמית טובה. עם זאת, בקרב אנשים מעל גיל 75 עם סוכרת, שליטה גליקמית טובה וללא אלבומינוריאה הסיכון לאשפוזים אלו היה דומה למקרי הביקורת.

מקור: 

Rosengren, A. et al (2018). Diabetologia. 61(11), 2300

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 2,  גיל,  אשפוזים,  אי ספיקת לב
תגובות