מריחואנה

אסטרטגיות למניעת צריכת קנביס בקרב בני נוער

החוקרים מצאו כי ויסות רגשי טוב יותר קשור בהימנעות משימוש ראשון בקנביס וממליצים על פיתוח ויישום אסטרטגיות המלמדות בני נוער לעשות זאת

25.10.2018, 17:35

לאור העלייה בצריכת קנביס בקרב בני נוער יחד עם ירידה בתפיסות הנזק שהסם גורם, קשרים מתועדים של הסם עם בעיות בריאות ונשירה מלימודים והעלייה בפוטנטיות של קנביס בשני העשורים האחרונים, יש צורך במניעה יעילה של תחילת שימוש בסם בקרב בני נוער. מחקר זה בחן את התפקיד של ארבעה גורמים שונים בהימנעות מתחילת שימוש בקנביס.

במחקר זה השתתפו בני נוער מרקע של הכנסה נמוכה, ממוצא שחור המתגוררים באזורים עירוניים (302 משתתפים, 54.6% נשים, גיל ממוצע 12.05, סטיית תקן 1.57 שנים, טווח 10-16). כלל המשתתפים לא התחילו להשתמש בקנביס. בוצעה הערכה של מוכוונות יעדים, ויסות רגשי מדווח הורים, תמיכה מהאם והתמודדות דתית בתחילת המחקר. התרומה של כל גורם לתחילת שימוש בקנביס הוערכה לאחר שנתיים.

בסיום המחקר, 14.7% מהמשתתפים דיווחו על שימוש בקנביס. אנליזת רגרסיה לוגיסטית הדגימה כי לעומת בני נוער שלא התחילו שימוש, גיל צעיר יותר וויסות רגשי טוב יותר היו קשורים עם הימנעות משימוש בסם.

החוקרים מסכמים כי ויסות רגשי הינה מיומנת הניתנת ללימוד וכלולה בתוכניות לימודים והורות רבות. יש צורך בפיתוח ויישום אסטרטגיות נוספות המלמדות ויסות רגשי.

מקור: 

Kliewer, W. and Parham, B. (2018) Addictive Behaviors. In Press

נושאים קשורים:  מריחואנה,  בני נוער,  ויסות רגשי,  תחילת שימוש,  מחקרים
תגובות