מחקרים

הסכמה אבחנתית של דיווח על פלישה לימפו-וסקולרית בסרטן השד

במחקר זה נבדקה מידת ההסכמה של פתולוגים באבחנה ודיווח על פלישה לימפו-וסקולרית בתתקינים של סרטן שד פולשני. חציוני ההסכמה היו 0.86 ו-0.93 בתתקינים שהוגדרו חיוביים ושליליים ל-LVI בהתאמה

חתך היסטוכימי של קרצינומה של השד (סרטן השד) (מקור: ויקיפדיה)
חתך היסטוכימי של קרצינומה של השד (סרטן השד) (מקור: ויקיפדיה)

מחקר זה שואף להעריך את ההסכמה האבחנתית בדיווח על פלישה לימפו-וסקולרית (LVI – lymphovascular invasion) במקרי סרטן שד פולשני (BC – breast cancer).

לשם מטרה זו נאספו נתונים על LVI ממאגר הנתונים הפתולוגי לבקרת איכות חיצונית של תכנית הסקר לשד של שירות הבריאות הלאומי הבריטי (UK National Health Service Breast Screening Programme). לאחר איסוף הנתונים נכללו במחקר 101 סרטני שד שעברו הערכה במשך תקופה של 10 שנים (2004-2014). המקרים דורגו ע"י ממוצע של 600 פתולוגים. שלושה תתקינים צבועים ב-H&E מכל מקרה נבדקו ע"י שלושה פתולוגים ונמדדו משתנים נוספים.

בבחינת כל הסדרה, ערך ה-K הכולל היה 0.4 (טווח בין 0.26 ל-0.53). בסקירה פתולוגית, LVI אותרה בכל 3 התתקינים ב-20 מקרים (20%), בשני תתקינים ב-12 מקרים ובאחד מתוך שלושה תתקינים ב-9 מקרים ולא נצפתה כלל ב-60 מקרים.

לצורך ניתוח הסכמה, הקבוצה הראשונה והקבוצה האחרונה שימשו לייצוג מקרים עם LVI מוחלטת (LVI+) או נעדרת (LVI-) בהתאמה. בקבוצת LVI+י(n=20), רמת ההסכמה נעה בין 0.54 ל-0.99 (0.86 חציון). בקבוצת LVI-י(n=60), רמת ההסכמה נעה בין 0.52 ל-1.00 (0.93 חציון), עם 44% מן מהמקרים בהם הייתה הסכמה בין-מתבוננים של יותר מ-95%. היה מתאם בין מספר גובר של חללים לימפו-וסקולרים מעורבים בחתך לבין מידת הסכמה גבוהה יותר בדיווח LVI. מידה מסוימת של ארטיפקטים של רטרקציה/קיבוע נצפתה ב-35% מהמקרים; זאת תאמה שיעור הסכמה נמוך יותר.

ממחקר זה עולה כי שיעורי ההסכמה בדיווח על LVI משתנים בין סוגי תתקינים. מקרים ללא LVI ואלו עם מספר כלים מעורבים התאפיינו בשיעורי ההסכמה והזיהוי הגבוהים ביותר.

מקור: 

Rakha, E.A. et al. (2018). Journal of Clinical Pathology. 71 (9)

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  סרטן,  פלישה,  התפשטות,  נאופלזי,  חדירה,  ממאירות,  פתולוגיה,  breast,  cancer,  stage,  TMN,  node,  lymphovascular
תגובות