מחקרים

הערכת התגובתיות לגירויים יומיומיים במטופלים שסובלים ממיגרנות עם וללא אאורה

במחקר חתך נמצא שנשים אשר סובלות ממיגרנות עם אאורה מבטאות גם תגובתיות-יתר לגירויים יומיומיים לא-מזיקים בהשוואה לנשים אשר סובלות ממיגרנה ללא אאורה, ותגובתיות-יתר זו נמצאה קשורה לתדירות גבוהה יותר של התקפי מיגרנה חודשיים

23.10.2018, 17:30

מטופלים אשר סובלים ממיגרנות עם אאורה (Migraines with aura,יMWA) מבטאים תגובה אינטר-איקטלית גבוהה יותר לגירויים חושיים מזיקים ולא-מזיקים ניסויים בהשוואה למטופלים אשר סובלים ממיגרנות ללא אאורה (migraines without aura, MWoA), אך עדיין לא נחקר האם ההבדלים הללו נמצאים גם בתגובה לגירויים לא מזיקים יומיומיים (ולא ניסויים). במחקר חדש שנערך במרכז הרפואי רמב"ם, ביקשו החוקרים להעריך האם הבדלים אלו קיימים גם בחשיפה לגירויים יומיומיים.

במחקר חתך נבדקו 53 נשים שסובלות ממיגרנות (30 נשים עם MWA,י23 נשים עם MWoA) שעברו סוללה רחבה של בדיקות פסיכו-פיסיקליות כתגובה לגירויים מזיקים בפאזת pain-free, והשלימו שאלון Sensory Responsiveness Questionnaire ושאלונים פסיכולוגיים הקשורים בכאב.

קבוצת ה-MWA הראתה שיעור גבוה יותר של תגובתיות-יתר המבוססת על השאלונים  (P=.030), שיעור גדול יותר של pain temporal summationי(P=0.031) וכן תדירות גבוהה יותר של התקפי מיגרנה חודשיים (P=.027) בהשוואה לקבוצת ה-MWoA. בסך הכל, 45% מהמשתתפות תיארו תגובה חושית חריגה (תגובתיות יתר או חסר); השכיחות הייתה גבוהה יותר בקרב קבוצת ה-MWAי(19 מתוך 39, 63%) בהשוואה ל-MWoAי(6 מתוך 23, 27%; p=0.012), עם יחס צולב של 3.58 עבור קבוצת ה-MWA. ציוני התגובתיות החושית נמצאו קשורים לתדירות התקפי המיגרנה (r=0.361, p=0.008) ו-temporal summation magnitudeי(r=0.390, P=0.004), שניהם ללא קשר לסוג המיגרנה.

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שמטופלים אשר סובלים מ-MWA מבטאים תגובתיות סנסורית יומיומית מוגברת מאשר MWoA, בדומה לתגובה מוגברת לגירויים ניסויים מזיקים. החוקרים מוסיפים ומציינים שאנשים עם הפרעה בוויסות חושי מתאפיינים בציונים חריגים בבדיקת תגובתיות חושית, ממצא שייתכן ומצביע על כך שישנם מנגנונים חופפים בין שני הישויות הקליניות האלו, והיארעות גדולה של שניהם.

מקור:

Granovsky, Yelena et al. Assessment of Responsiveness to Everyday Non-Noxious Stimuli in Pain-Free Migraineurs With Versus Without Aura. The Journal of Pain , Volume 19 , Issue 8 , 943 - 951

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיגרנה,  אאורה,  גירוי חושי,  מחקרים ישראליים,  רמב"ם
תגובות