מחקרים

השוואה בין סקאלות שונות להערכת כאב בילדים

במחקר חדש נמצא שסקאלות ה-Visual Analogue Scale וה-Colour Analogue Scale מהימנות ותקפות בהערכת כאב בילדים אשר פונים למרכז לרפואה דחופה אחרי פציעה

21.10.2018, 17:50

הערכה נכונה של כאב תלויה בשימוש בכלים אמינים ותקפים. במחקר חדש שנערך ב-University of Montreal במונטריאול, קנדה, ביקשו החוקרים לקבע ולהשוות את התכונות הפסיכומטריות של שלושה מדדי כאב המתבססים על הערכה עצמית ואשר נמצאים בשימוש נרחב במרכזים לרפואה דחופה (מלר"ד) ילדים.

במחקר נכללו ילדים בין הגילאים 6 ו-17 שנים אשר הגיעו למלר"ד עם פציעה מוסקולו-סקלטלית וציוני כאב בדיווח-עצמי של מעל 30 מ"מ ב-Visual Analogue Scaleי(VAS) המכני. עוצמת הכאב בדיווח-עצמי הוערך באמצעות ה-VAS המכני, Faces Pain Scale-Revisedי(FPS-R) וה-Colour Analogue Scaleי(CAS). התקפות המתכנסת (convergent validity) הוערכה על ידי קורלציות של פירסון ושיטת הבלנד-אלטמן. תגובתיות לשינויים הוערכה על ידי מדגמי מבחני t מוצמדים ותגובות סטנדרטיות ממוצעות. מהימנות הוערכה באמצעות אינדקסים יחסיים ואבסולוטיים.

בסך הכול 456 משתתפים נכללו במחקר, עם גיל ממוצע של 11.9 שנים סטיית תקן 2.7 ורוב של בנים (252/456, 55.3%). הקורלציות בין כל צמד של סקלאות היו 0.78 (VAS/FPS-R),י0.92 (VAS/CAS) ו-0.79 (CAS/FPS-R). גבולות ההסכמה (רווח סמך 95%) היו -3.77 עד 2.33 (VAS/FPS-R),י -1.74 עד 1.75 (VAS/CAS) ו-2.21- עד 3.62 (CAS/FPS-R). תגובתיות לשינויים הודגמה על ידי הבדלים משמעותיים בציון כאב ממוצע בין הסקאלות השונות (p<0.0001). אומדנים של מתאם המקדם הבין-קבוצתי ומקדם החזרתיות הראו מהימנות המתקבלת על הדעת בשלושת הסקאלות השונות, עם, בהתאמה, 0.79 ו-2.29± (VAS),י0.82 ו-2.07± (CAS), ו-0.76 ו-2.82± (FPS-R).

לאור הממצאים החוקרים מסכמים ששלושת הסקאלות הראו תכונות פסיכומטריות טובות עבור ילדים עם כאב חריף במלר"ד. סקאלות ה-VAS וה-CAS הראו תקפות מתכנסת חזקה, בעוד שה-FPS-R לא הייתה בהסכמה עם הסקאלות האחרות.

מקור:

Le May, S., Ballard, A., Khadra, C., Gouin, S., Plint, A., Villeneuve, E., Mâsse, B., Tsze, D., Neto, G., Drendel, A., Auclair, M., McGrath, P. and Ali, S. (2018). Comparison of the psychometric properties of 3 pain scales used in the pediatric emergency department. PAIN, 159(8), pp.1508-1517.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סקאלה,  מלר"ד ילדים,  Visual Analogue Scale
תגובות