מחקרים

טיפול מניעתי במטופלים עם המופיליה מסוג A וללא מעכבי פקטור 8 בדם

Emicizumab, נוגדן מונוקלונלי המגשר על חסרון פקטור 8, הוריד באופן משמעותי את מספר אירועי הדמם שדרשו טיפול בקרב חולי המופיליה מסוג A שלא פיתחו מעכבים כנגד פקטור 8

21.10.2018, 15:39

התרופה Emicizumab היא נוגדן מונוקלונלי המתאים לשני אתרים (Bispecific monoclonal antibody) המבצעת גישור בין פקטור 9 משופעל לבין פקטור 10, על מנת להחליף את התפקוד של פקטור 8 החסר, ועל ידי כך להשיב סדר למערכת הקרישה. במחקר שלב 3, רב-מוקדי זה, החוקרים בחנו שימוש בתרופה זו כתרופת מנע למטופלים הסובלים מהמופיליה מסוג A ללא מעכבי פקטור 8 בדם.

מטופלים מגיל 12 ומעלה שקיבלו טיפול עיתי בפקטור 8 הוקצו באקראי ביחס של 2:2:1 לקבל מינון תת-עורי של 1.5 מ"ג/ק"ג של התרופה Emicizumab אחת לשבוע (קבוצה א'), מינון של 3 מ"ג/ק"ג אחת לשבועיים (קבוצה ב') או ללא טיפול (קבוצה ג'). התוצא העיקרי של המחקר היה היחס של כמות אירועי הדמם שדרשו טיפול (בקבוצה א' לעומת ג' ובקבוצה ב' לעומת ג'). מטופלים שקיבלו טיפול מניעתי בפקטור 8 קיבלו את התרופה כטיפול אחזקתי במינון של 1.5 מ"ג/ק"ג לשבוע (קבוצה ד'). בוצעו השוואת בין-אישיות בקרב מטופלים שהשתתפו במחקר לא התערבותי.

סך של 152 מטופלים נרשמו למחקר. כמות אירועי הדמם השנתי הייתה 1.5 אירועים (רווח בר-סמך 95%: 0.9-2.5) בקבוצה א' ו-1.3 אירועים (רווח בר-סמך 95%: 0.8-2.3) בקבוצה ב', וזאת בהשוואה ל-38.2 אירועים (רווח בר-סמך 95%: 22.9-63.8) בקבוצה ג'. לפי התוצאים העיקריים, בקבוצה א' הייתה הפחתה של 96% מהאירועים ובקבוצה ב' הייתה הפחתה של 97% מהאירועים (P<0.001 בשתי קבוצות ההשואה). סך של 56% מהמטופלים בקבוצה א' ו-60% מהמטופלים בקבוצה ב' היו ללא אירועי דמם שדרשו טיפול בהשוואה לחברי קבוצה ג', בה כולם נזדקקו לטיפול בעקבות אירוע דמם.

בהשוואה הבין-אישית שהתבצעה בקרב 48 מטופלים, טיפול מנע ב-Emicizumab גרם לירידה של 68% באירועי הדמם השנתיים לעומת המספר תחת טיפול מנע בפקטור 8 (P<0.001). תופעת הלוואי הנפוצה ביותר הייתה תגובה מקומית באתר הזרקת התרופה. לא נראו אירועים קרישיים או דימומים תוך-כליים, הופעה של נוגדנים כנגד התרופה או התפתחות של נוגדנים חדשים כנגד פקטור 8.

מסקנת החוקרים היא שטיפול מנע ב-Emicizumab שניתן באופן תת-עורי אחת לשבוע או אחת לשבועיים הוביל לירידה משמעותית באירועי דמם לעומת מטופלים שלא קיבלו כלל טיפול מניעתי, בקרב מטופלי המופיליה מסוג A ללא נוכחות של מעכבי פקטור 8. יותר מחצי מהמטופלים שקיבלו טיפול מנע בתרופה החדשה לא חוו אירוע דמם שדרש טיפול. בהשוואה בין-אישית, Emicizumab הובילה לכמות נמוכה משמעותית של אירועי דמם בהשוואה לטיפול הקודם בפקטור 8.

מקור: 

Mahlangu J.M et al (2018). N Engl J Med 2018; 379:811-822

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  המופיליה A,  הקצאה אקראית,  קבוצת ביקורת
תגובות