איכות חיים

ההשפעה של טיפול מוצלח עם תרופות אנטי-ויראליות ישירות על איכות חיים במטופלים עם HCV כרוני

הריפוי של זיהום HCV כרוני עם DAA הינו בעל השפעה קצרת טווח חיובית על איכות חיים הקשורה בבריאות

21.10.2018, 12:43
הפטיטיס C (צילום: אילוסטרציה)
הפטיטיס (צילום: אילוסטרציה)

תרופות אנטי-ויראליות ישירות (DAA) הדגימו יעילות גבוהה בהשגת תגובה וירולוגית ממושכת (SVR) במטופלים עם הפטיטיס C כרוני. מטרת המחקר הייתה להעריך את השינוי באיכות חיים הקשורה בבריאות בקרב אנשים שטופלו בהצלחה ולזהות מנבאים של שונות זו.

המחקר בוצע בתבנית פרוספקטיבית תצפיתית ובמסגרתו השתתפו מטופלים עם HCV כרוני אשר החלו טיפול עם DAA בין מאי 2016 לאפריל 2017. המשתתפים השלימו את שאלון ה-EQ-5D-5L בתחילת המחקר ו-12 שבועות לאחר סוף הטיפול לפני שידעו מה היא התשובה הוירולוגית. אנליזת התוצאות כללה את כל המטופלים עם SVR.

במחקר השתתפו 206 מטופלים. החוקרים מצאו כי ציון בסיס חציוני בשאלון ה-EQ-5D-5L היה 0.857 עבור utility ו-70.0 עבור VAS. לאחר השגת SVR, אירעה הפחתה בשיעור המטופלים עם בעיות תנועתיות (35% לעומת 24%, p=0.012), כאב או אי נוחות (60% לעומת 42%, p<0.001) ודכאון או חרדה (57% לעומת 44%, p=0.012) עם עלייה ב-utilityי(+0.053, p<0.001) ו-VASי(+10, p<0.001). שיפורים בציונים נצפו גם במשתתפים עם שחמת ו-HIV. באנליזה רב-משתנית, גיל הביניים (45-64 שנים) ודכאון או חרדה בתחילת המחקר היו קשורים לשיפור גדול יותר ב-utility לאחר השגת SVR ופיברוזיס כבדי ושחמת בינונית-מתקדמת היו קשורות לעלייה גדולה יותר בציון VAS. ערכי בסיס נמוכים היו קשורים עם שיפורים גדולים יותר בערכי utility ו-VAS.

מסקנת החוקרים היא כי הריפוי של זיהום HCV כרוני עם DAA הינו בעל השפעה קצרת טווח חיובית על איכות חיים הקשורה בבריאות עם שיפור בתנועתיות, כאב ואי נוחות, חרדה ודכאון, ערך utility וציון VAS. מטופלים עם איכות חיים הקשורה בבריאות ירודה בתחילת המחקר היו המרוויחים העיקריים מהטיפול.

מקור: 

Juanbeltz, R. et al. (2018) Plos One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205277

נושאים קשורים:  איכות חיים,  תרופות אנטי-ויראליות ישירות,  מחקרים
תגובות