מחקרים

הקשר בין צריכת אלכוהול לעיצוב מחדש של הלב

בחינת רעילות לבבית הנובעת מצריכת אלכוהול לאורך 20 שנות מעקב

משקאות אלכוהוליים (אילוסטרציה)
ייצור משקאות אלכוהוליים (אילוסטרציה)

רעילות לבבית הנובעת מצריכת אלכוהול אינה מובנת לחלוטין. באופן ספציפי, ההשפעה ארוכת הטווח של שימוש באלכוהול על עיצוב מחדש חדרי או חוסר תפקוד, המודולטורים השפעות הסף בקרב מבוגרים צעירים נשארו שנויים במחלוקת.

החוקרים במחקר זה רצו להעריך את היחסים הפוטנציאליים בין צריכת אלכוהול לעיצוב מחדש של הלב, על ידי אקו לב במהלך 20 שנות מעקב.

בקרב עוקבת המחקר Coronary Artery Risk Development in Young Adults,יCARDIA, החוקרים בחנו את כל המטופלים ללא הפרעות לב בנקודת ההתחלה שסיפקו נתונים בנוגע להרגלי השתייה שלהם ועברו הערכה אקוקרדיוגרפית ב-5 שנים ו-25 שנים למחקר. התוצאים האקוקרדיוגרפיים היו מקטע פליטה של חדר שמאל, נפח סוף-דיאסטולי ומסת חדר שמאל, וכן קוטר עליה שמאל. המשתתפים חולקו לקבוצות לפי הרגלי השתייה הממוצעים שלהם. אנליזה נוספת העריכה את צריכת האלכוהול המצטברת. מודלים לרגרסיה ו-multivariable fractional polynomials העריכו את הקשר בין צריכת אלכוהול והתוצאים.

בקרב 2,368 משתתפים, צריכת האלכוהול הייתה מנבא בלתי תלוי של מסת חדר שמאל גבוהה יותר (p=0.014) ונפח סוף פעימה (p=0.037), ללא קשר למין. לא נמצאו יחסים מובהקים בין צריכת אלכוהול ומקטע הפליטה. שתיית יין נמצאה כקשורה לפחות עיצוב מחדש של הלב ולא נמצאה מגמה להשפעה מזיקה של שתייה מרובה חד-פעמית.

לסיכום, לאחר 20 שנות מעקב, צריכת אלכוהול נמצאה כקשורה לעיצוב מחדש של הלב, למרות שלא היה קשר לחוסר תפקוד סיסטולי בקרב עוקבת צעירים בריאים זו. התוצאות מצביעות גם על כך ששתיית יין קשורה לממצאים פחות מזיקים למבנה הלב.

מקור: 

Rodrigues, P. et al. (2018) Journal of the American College of Cardiology. 72(13)

נושאים קשורים:  מחקרים,  אלכוהול,  רעילות לבבית
תגובות