סרטן השד

ההשפעה של טיפולי קרינה על תפקוד הלב בקרב נשים שהחלימו מסרטן השד

החוקרים בדקו האם יש הבדל בפגיעה הלבבית בין נשים עם סרטן השד בצד ימין לבין נשים עם סרטן השד בצד שמאל כתלות במינוני הקרינה שקיבלו

לב אנושי (צילום: אילוסטרציה)

קרינה לאזור הלב עשויה להוביל לפגיעה לבבית, אך אין מספיק מידע בנוגע להשפעה הקרינה על חלקים ספציפיים בלב.

המחקר כלל 456 נשים אשר קיבלו טיפול עם קרינה לטיפול בסרטן השד בין השנים 1958 עד 2001 וחוו בהמשך אירועים כליליים משמעותיים. המידע שנכלל במחקר כלל מידע בנוגע למשטר הטיפול שקיבלו ומידע לגבי מיקום הפגיעה הלבבית.

החוקרים בדקו את מינון הקרינה שניתנה לפי חמישה מקטעים בלב ל-414 נשים עם תיעוד של פגיעה לבבית בחדר שמאל. בנוסף, החוקרים בדקו את מינון הקרינה שניתנה לפי שישה מקטעים בלב בקרב 133 נשים עם פגיעה מתועדת של חסימת עורקים כליליים עם היצרות של 70% ומעלה. החוקרים השוו את המקטעים בין נשים עם גידול בצד שמאל ונשים עם גידול בצד ימין.

תוצאות המחקר הראו שמתוך הנשים עם פגיעה בחדר שמאל של הלב, 243 היו עם גידול בצד שמאל של החזה ו-171 נשים היו עם גידול בצד ימין של החזה (יחס של שמאל לעומת ימין: 1.42, רווח בר סמך 95%: 1.17-1.73), מה שמשקף את המינון הגבוה של הקרינה שטיפוסי לגידולים בצד שמאל (מינון ממוצע של קרינה לטיפול בגידול בצד שמאל 8.3 גריי, מינון ממוצע של קרינה לטיפול בגידול בצד ימין, 0.6 גריי; הבדל בין המינונים, 7.7 גריי).

כאשר נבדקו מקטעים ספציפיים בחדר שמאל, היחסים בין נשים שקיבלו קרינה עם גידול בצד שמאל לנשים עם גידול בצד ימין היה: מקטע תחתון, 0.94 (רווח בר סמך 95%: 0.70-1.25), מקטע צדדי, 1.42 (רווח בר סמך 95%: 1.04-1.95), מקטע של המחיצה, 2.09 (רווח בר סמך 95%: 1.37-3.19), מקטע קדמי, 1.85 (רווח בר סמך 95%: 1.39-2.46) ומקטע של חוד הלב, 4.64 (רווח בר סמך 95%: 2.42-8.90). ההבדלים במנות הקרינה שניתנה לגידולים בצד שמאל- פחות הקרינה שניתנה לגידולים בצד ימין היו 2.7,4.9,7.2 ו-21.6 גריי, בהתאמה (מגמת P< 0.001).

עבור נשים עם מחלה בעורקים הכליליים, היחסים בין טיפולי קרינה לנשים עם גידול בצד שמאל לבין נשים עם גידול בצד ימין לפי מקטעי עורקים כליליים היו כדלקמן: עורק כלילי ימני פרוקסימלי, 0.48 (רווח בר סמך 95%: 0.26-0.91), עורק כלילי ימני אמצעי-דיסטלי, 1.69 (רווח בר סמך 95%: 0.85-3.36), העורק העוקף (circumflex) הפרוקסימלי, 1.46 (רווח בר סמך 95%: 0.72-2.96), העורק העוקף הדיסטלי, 1.11 (רווח בר סמך 95%: 0.45-2.73), העורק השמאלי הקדמי היורד הפרוקסימלי, 1.89 (רווח בר סמך 95%: 1.07-3.34) והעורק השמאלי הקדמי היורד אמצעי-דיסטלי, 2.33 (רווח בר סמך 1.19-4.59). ההבדלים במנות הקרינה שניתנו לגידולים בצד שמאל- פחות הקרינה שניתנה לגידולים בצד ימין היו -5.0, -2.5, 1.6, 3.5, 9.5 ו- 38.8 גריי, בהתאמה (מגמת P= 0.002).

מסקנות המחקר הראו שישנו קשר בין פגיעה לבבית בחדר שמאל ובעורקים הכליליים לבין מינון גבוה של קרינה, מה שמציע כי כל המקטעים בלב רגישים לקרינה ויש לצמצם את מינון הקרינה לכל אזורי הלב.

מקור: 

Taylor, C. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology 36,22.

נושאים קשורים:  סרטן השד,  קרינה,  תפקוד חדר שמאל,  מחלת עורקים כלילית,  מחקרים
תגובות