קנאביס

שימוש בקנאביס בקרב ספורטאים מקצוענים

מסקירה זו עולה כי לא קיימות ראיות התומכות בסם כמגביר ביצועים אתלטיים אך הוא בעל יתרונות בניהול כאב ויש צורך במחקר נוסף בתחום ובפרט בחינה של תפקידו בהפחתת כאבים הקשורים בפגיעות ראש

קנאביס (מריחואנה) עובר סקירה רגולטורית נרחבת במדינות רבות לצורך שימוש רפואי וכזה שאינו רפואי. לקנאביס יש פוטנציאל להשפיע על הבריאות של אתלטים ועל תפקוד באימון ותחרויות. מטרת סקירה זו הייתה לזהות ולהדגיש את האתגרים בפענוח ראיות הנוגעות לתפקוד של ספורטאי עילית ולהצביע על תחומי מחקר חשובים אשר דורשים מענה.

החוקרים ביצעו סקירה שאינה שיטתית של מאגרי המידע Pudmed ו-MedLine על מנת לאתר מאמרים הקשורים בשימוש בקנאביס וההשפעה על הביצועים של ספורטאים. התקצירים נסקרו על ידי החוקר הראשי ותמות עיקריות זוהו ונבחנו.

קנאביס ניתן לצריכה על ידי שאיפה או אכילה עבור מגוון רחב של סיבות רפואיות ושאינן רפואיות. הראיות בנוגע ליעילות של החומר מוגבלות אך מבטיחות בהיבט של ניהול כאב כרוני. למרות שהראיות בנוגע לנזק משמעותי משימוש בקנאביס הנגרם לספורטאים הינן מועטות יש צורך בהכרה של הפוטנציאל לשימוש מזיק והתמכרות. למרות שההימצאות של שימוש בקנאביס בספורטאים אינה ידועה, קיים קשר בין השימוש לסוגי ספורט עם סיכון גבוה. לא קיימות ראיות התומכות בסם כמגביר ביצועים. שימוש רפואי ושאינו רפואי בקנאביס על ידי ספורטאים משקף שינויים חברתיים ותרבותיים. למרות שהשימוש יותר נפוץ בקרב ספורטאים מסוימים העוסקים בספורט בסיכון גבוה לא קיימות ראיות ישירות התומכות ביכולתו לשפר ביצועים.

היתרונות הפוטנציאליים של קנאביס כחלק מתוכנית ניהול כאב ובכלל זה הפחתת תסמינים הקשורים בפגיעות ראש דורשים מחקר נוסף.

מקור: 

Ware, M.A. et al. (2018) Clinical Journal of Sport Medicine . 28(5), 480

נושאים קשורים:  קנאביס,  ספורט,  אתלטים,  מחקרים
תגובות