מחקרים

איך טיפול במטופלים הסובלים ממחלות כרוניות משפיע על רופאי המשפחה?

החוקרים בדקו את ההשפעה של מחלות כרוניות ותחלואה מרובה על איכות הטיפול במטופל מנקודת המבט של רופאי המשפחה והסיקו כי יש צורך בביצוע שינויים מבניים רחבים לשיפור הטיפול

11.10.2018, 11:08

שימת המטופל במרכז ומערכות יחסים טיפוליות נחקרו באופן נרחב כדרכים להתמודדות עם האתגר הקיים בטיפול במחלות כרוניות ובתחלואה מרובה, עם זאת, ישנם מעט מאוד מחקרים המתמקדים בנקודת המבט של הרופאים.

במחקר הנוכחי, מטרת החוקרים הייתה לבדוק את ההשפעה של המחלות הכרוניות מהן סובל המטופל על הרופא שמספק לו טיפול. החוקרים השתמשו בגישה איכותנית תוך שימוש בראיונות מובנים למחצה עם רופאי משפחה שעובדים במרפאות חוץ כרופאים עצמאיים או במסגרת בית החולים בג'נבה בשוויץ.

החוקרים פיתחו קודים באמצעות תהליך איטרטיבי ותוך שימוש בתאוריה מבוססת ליצירת סכמה לזיהוי נושאי מפתח. תוך כדי תהליך ניתוח המידע, צוות החוקרים בחן את הניתוח ודייק את סכמת הקידוד.

החוקרים ביצעו עשרים ראיונות, עשרה בכל קבוצת רופאים, על מנת להגיע לרוויה. החוקרים מצאו שהנושאים הרלוונטיים להשפעה על טיפול במחלות כרוניות עלו סביב תחושת חוסר היכולת של הרופא, התמודדות עם ההיבט החברתי כלכלי של המטופל, הקווים המנחים לטיפול אל מול המציאות של המטופל, זמן ולקיחת הנטל איתו מתמודד המטופל.

תוצאות המחקר הראו גם כי רופאי משפחה מתמודדים עם עומס רגשי המקושר לחוסר האונים שלהם ולתנאי העבודה שלהם, אך גם עם הקשר האמפתי הנוצר בינם לבין המטופלים שלהם ולנסיבות חייהם. נראה כי הרופאים אינם מוכנים להתמודדות עם הקשיים הרגשיים הללו. כמו כן, מערכת הבריאות אינה מקלה על התמודדות עם הרופאים עם מגבלות הזמן והקווים המנחים שאינם תואמים למציאות המטופל.

מסקנות המחקר היו כי טיפול במחלות כרוניות ובתחלואה מרובה מהווה אתגר עבור נותני שירותי הבריאות. שורשי האתגר מצויים במאפייני המטופל, מערכת הבריאות וברופאים עצמם. החוקרים הסיקו כי קיים צורך בשינויים מבניים שיוטמעו ברמות שונות: חינוך רפואי, מערכת הבריאות ועדכון הקווים המנחים, אשר יובילו לאווירה כוללת המתמקדת בפיתוח הקשר הטיפולי.

מקור: 

Braillard, O. et al. (2018) BMC Family Practice 19, 159.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות כרוניות,  תחלואה מרובה,  ניהול זמן,  מחקר איכותני
תגובות
אנונימי/ת
13.10.2018, 06:08

בעיה לצאת בהמלצות מערכתיות רק על סמך שיחות עם רופאים. יש לשוחח גם עם מטופלים, אדמיניסטרטורים וכן לבחון נתונים אובייקטיביים.