מחקרים

הקשר בין נדודי שינה ומשך שינה קצר לבין היארעות מחלה קרדיווסקולרית ותמותה

נדודי שינה ומשך זמן שינה קצר נקשרים בסיכון גבוה יותר להיארעות מחלה קרדיווסקולרית

07.10.2018, 11:23

מטרת המחקר היא לנסות לכמת את הקשר בין נדודי שינה (Insomnia) או שינה באיכות ירודה המתייצגים יחד עם משך זמן שינה קצר לבין היארעות של מחלות קרדיוסקולריות ותמותה באוכלוסיה הכללית.

החוקרים לקחו מידע ממחקר Sleep heart health וניתחו אותו בפילוח של זמן עד אירוע. שאלונים ופוליסומנוגרפיה (Polysomnography – PSG) ביתית נערכו בין 1994 – 1998. המחקר עקב אחרי המשתתפים למשך חציוני של 11.4 שנים (רבעון 1-3: בין 8.8-12.4) עד לנקודת סיום של מוות או ניתוק הקשר עם החוקרים. החשיפה העיקרית הייתה נדודי שינה או שינה באיכת ירודה יחד עם משך שינה קצר שאופיין לפי המאפיינים הבאים: קושי בהרדמות, קושי בחזרה לשינה, התעוררת מוקדמת מהרצוי, שימוש בכדורי שינה. מאפיינים אלו היו צריכים להתייצג במשך 16-30 לילות בחודש יחד עם זמן שינה קצר משש שעות ב PSG. החוקרים השתמשו במודלים של התאמת הסיכון על מנת להעריך את הקשר המתואר.

החוקרים מצאו כי בקרב 4,994 משתתפים (גיל ממוצע 11.1 ± 64), 14.1% דיווח על נדודי שינה או שינה באיכות ירודה. מתוך אלו, 50.3% ישנו פחות משש שעות בלילה. בקרב 4,337 המטופלים שהתחילו את המחקר ללא מחלה קרדיוסקולרית, נצפו 818 אירועים קרדיווסקולרים ולאחר תיקון לנטיות, הסיכון היחסי לקבלה של אירוע קרדיווסקולרי בקרב קבוצת בעלי נדודי השינה או שינה באיכות ירודה יחד עם משך זמן שינה קצר הייתה גבוה ב29% (יחס סיכונים 1.29, רווח בר-סמך 95%: 1.00-1.66). עם זאת, בקרב חברי הקבוצה שסבלו רק מנדודי שינה או שינה באיכות ירודה בלבד או חברי הקבוצה שסבלו ממשך שינה קצר בלבד לא נצפה סיכון גבוה יותר לאירועים קרדיווסקולריים. לא נראה קשר בין נדודי שינה ושינה באיכות ירודה יחד עם משך זמן שינה קצר לבין תמותה מכל סיבה (יחס סיכונים 1.07, רווח בר-סמך 95%: 0.86-1.33).

מסקנת החוקרים היא שנדודי שינה או שינה באיכות ירודה יחד עם משך שינה קצר המוכח ב-PSG קשור להגדלת הסיכוי להיארעות מחלה קרדיווסקולרית. על מחקרים עתידיים להעריך את ההשפעה של טיפולים והתערבויות בנדודי שינה עם משך שניה קצר על מחלות קרדיווסקולריות.

מקור: 

Suzanne M Bertisch et al (2018). Sleep, Volume 41, Issue 6, 1 June 2018

נושאים קשורים:  מחקרים,  נדודי שינה,  משך זמן שינה קצר,  מחלה קרדיווסקולרית
תגובות