כיס מרה

מאפייני צמיחת יתר של חיידקי המעי במטופלים עם אבני מרה

מחקר זה נועד בכדי לאפיין צמיחת יתר של חיידקים במעי הדק במטופלים עם אבני מרה או כריתת כיס מרה

חיידקים במעי (צילום: אילוסטרציה)

צמיחת יתר של חיידקים במעי הדק (small intestinal bacterial overgrowth, SIBO) עשויה להיות שכיחה במטופלים עם אבני מרה, כולל מקרים המערבים ניתוח לכריתת כיס המרה. מחקר זה נועד בכדי לחקור את ההימצאות והמאפיינים של SIBO במטופלים עם אבני מרה.

מחקר פרוספקטיבי זה העריך 265 מטופלים עם מחלת אבני כיס מרה (200, אבני מרה; 65, כריתת כיס מרה) ו-39 מקרי ביקורת בריאים. נתונים מעבדתיים, אולטרסאונד בטני ומבחן גלוקוז בנשיפה (glucose breath test, GBT) וכן בוצע שאלון בנוגע לסימפטומים במעיים.

GBT חיובי במטופלים עם מחלת אבני מרה (36.6%) היה גבוה יותר באופן משמעותי מאשר בקבוצת הביקורת או בקבוצת המטופלים שעברו ניתוח לכריתת כיס המרה (24.6%). מספר המטופלים עם אבני מרה נטה להיות גבוה יותר בקבוצת ה-GBTי(H2)+,(CH4)+, ו-(mixed)+ (56 [28.0%], 11 [5.5%] ו-14 [7.00%]), בהתאמה. מחלה של כיס המרה נמצאה כקשורה באופן בלתי תלוי לכבד שומני, תסמונת מטבולית, ו-SIBO. מתוך 97 מטופלים עם GBT+,י70 (72.1%), 12 (12.4%), ו-15 (15.5%) היו בקבוצת ה- GBTי(H2)+,י(CH4)+, ו-(mixed)+ בהתאמה. GBTי(CH4)+ או GBTי(mixed)+ נמצאו כקשורים לקבוצת המטופלים עם אבני מרה בהשוואה לקבוצת המטופלים שעברו ניתוח לכריתת כיס המרה. קבוצת ה-GBTי(mixed)+ הייתה בעלת ציון גבוה יותר בשאלון בנוגע לסימפטומים הקשורים למעיים מאשר קבוצת ה-GBT- עבור צואה קשה, ונטייה לתכיפות, או קבוצת ה-GBTי(H2)+ עבור צואה קשה ונטייה לשחרור צואה. אבני מרה היה הפקטור הבלתי תלוי היחיד עבור SIBO במטופלים עם מחלת אבני מרה.

לסיכום, צמיחת יתר של חיידקים במעי הדק הינה נפוצה בקרב מטופלים עם אבני מרה. באופן מיוחד CH4 או mixed type הינם שכיחים יותר וכן מחמירים סימפטומים הקשורים למעיים.

מקור: 

Kim, D.B. et al. (2018) Journal of Gastroenterology and Hepatology. 33(8)

נושאים קשורים:  כיס מרה,  אבני מרה,  כריתת כיס מרה,  צמיחת יתר,  מחקרים,  חיידקי מעיים
תגובות