מחקרים

היעילות של היפנוזה על כאב, ריפוי פצעים, חרדה ומתח בקרב ילדים עם כוויות

במחקר אקראי מבוקר שהשווה בין טיפול בהיפנוזה בנוסף לטיפול סטנדרטי לטיפול סטנדרטי בלבד לא נצמא הבדל בעוצמת הכאב ובמהירות ריפוי הפצע בין בשתי הקבוצות, אך ייתכן שקיימת יעילות מסוימת בהפחתת חרדה ומתח

27.09.2018, 12:27

עד כה לא נערך ניסוי אקראי מבוקר לבחון את היעילות של היפנוזה בהפחתת הכאב ושיפור ריפוי הפצעים אצל ילדים עם כוויות. במחקר חדש שנערך ב-Children's Health Research Center בבריזבן, אוסטרליה, והתפרסם בכתב העת Pain, ביקשו החוקרים לבחון האם היפנוזה מפחיתה כאב, חרדה ומתח ומאיצה ריפוי פצעים אצל ילדים העוברים טיפול בכוויות.

ילדים (4-16 שנים) עם כוויות חריפות שהגיעו להחלפת חבישה בפעם הראשונה אחרי שנכוו חולקו באופן אקראי ל"קבוצת היפנוזה" שקיבלה היפנוזה בנוסף לטיפול סטנדרטי או "קבוצת טיפול סטנדרטית" שקיבלה התערבויות פרמקולוגית ולא-פרמקולוגית סטנדרטיות. החוקרים לקחו מדידות חוזרות של עוצמת הכאב, חרדה, מתח, וריפוי הפצע בכל החלפה של חבישות הפצע עד ל-95% ומעלה רה-אפיתליזציה  של הפצע.

החוקרים ניתחו דאטה מ-62 ילדים על בסיס intention-to-treat באמצעות ה-Generalized Estimating Equationsי(n=35 בקבוצת הטיפול הסטנדרטי, n=27 בקבוצת ההיפנוזה). החוקרים לא מצאו השפעה משמעותית על התוצאים העיקריים של כאב וריפוי הפצע (הפרש הממוצע [Mean Difference, MD] הגדול של עוצמת הכאב על פי דיווח עצמי = -0.85 [רווח סמך 95% של -1.91 עד 0.22], p=0.12 ;MD עבור רה-אפיתליזציה = -0.46 [רווח סמך 95% של -4.27 עד 3.35], p=0.81). נמצאה השפעה מועטה על התוצאים המשניים של חרדה לפני ביצוע הפרוצדורה (MD=-0.80 [רווח סמך 95% של -1.50 עד  -0.10], p=0.03 לפני החלפת החבישה בפעם השנייה) וקצב לב כמדד של מתח (MD= -15.20 [רווח סמך 95% של -27.20 עד -3.20], p=0.01 ו-MD=-15.39 [רווח סמך 95% של -28.25 עד -2.53], p=0.02 לפני ואחרי החלפת החבישה בפעם השלישית).

לאור הממצאים החוקרים מסמכים שהיפנוזה עשויה להיות יעילה להקטנת החרדה טרום-פרוצדורה ולהאטת קצב הלב אצל ילדים אשר עוברים טיפולים חוזרים בפצעים, אך לא להפחתת עוצמת הכאב או להאצת ריפוי הפצעים.

מקור:

Chester, Stephen J; Tyack, Zephanie; De Young, Alexandra; Kipping, Belinda; Griffin, Bronwyn; Stockton, Kellie; Ware, Robert S.; Zhang, Xi; Kimble, Roy M.Efficacy of hypnosis on pain, wound-healing, anxiety, and stressin children with acute burn injuries: a randomized controlled trial. PAIN: September 2018 - Volume 159 - Issue 9 - p 1790–1801. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001276

נושאים קשורים:  מחקרים,  כוויות,  היפנוזה,  חרדה,  אפיתליזציה
תגובות