סרטן מעי גס

שיפור ריבוד חולים פרוספקטיבי בחולי סרטן קולורקטלי

באמצעות סקירת 5 אמצעי דגימה עדכניים לרקמת CRC החוקרים הדגימו ש- colorectal cancer intrinsic subtypes משמש כלי אמין יותר לסיווג תתי סוגים מולקולאריים של CRC ברקמה גידולית עיקרית לעומת Consensus molecular subtypes

תאים סרטניים (אילוסטרציה)
תאים סרטניים (אילוסטרציה)

ביופסיית סרטן קולורקטלי (colorectal cancer - CRC) מאפשרת אבחון מדויק יותר אך מסייעת גם לריבוד (stratification) של חולים במסגרת מחקרים קליניים מכוונים מולקולארית.

הן לחותמת התעתיקית של תתי הסוגים המולקולריים שבנוגע אליהם יש קונצנזוס (Consensus molecular subtypes - CMS) והן לתת הסוגים האינטרינזיים של הסרטן הקולורקטלי (colorectal cancer intrinsic subtypes - CRISs) יש פוטנציאל לשפר את ההערכה הפרוגנוסטית של החולים.

עם זאת, היכולת של חלוקות אלה לספק סיווג חזק, במיוחד בביופסיות טרום טיפוליות מאזורים רבים או בנקודות זמן שונות, נשארה ללא בדיקה. במחקר זה, החוקרים ביצעו הערכה מקיפה בנוגע לחוזקתן של החותמות התעתיקיות של CRC, לרבות CRIS ו-CMS, באמצעות שורה של שיטות דגימה עדכניות.

שיטות אלה כללו ניתוח באמצעות לכידת לייזר של רקמת CRC,י8 מאגרי מידע ציבוריים של מידע CRCי(n=543), ביופסיות סדרתיות (מתוך מחקר AXEBeam, NCT00828672 ; n=10), ביופסיות ממספר אזורים בגידולי מעי (29 דגימות מ-7 גידולים) וביופסיות טרום טיפוליות משלב 2 של מחקר COPERNCIUSי(NCT01263171; n=44). בהשוואה לתוצאות דומות שהופקו באמצעות רסקציות CRC, הדגימו החוקרים שסיווג CMS בביופסיות הוא בעל יכולת פחותה משמעותית לסווג באופן אמין את תת הסוג של החולה (43% לא ידוע בביופסיה לעומת 13% לא ידוע ברסקציה, p=0.0001).

לעומת זאת, לא היה הבדל משמעותי בשיעור הסיווג בין ביופסיות לרסקציות בשימוש בסיווג CRIS. בנוסף, החוקרים הדגימו ש-CRIS משמש ככלי מרחבי ואורכי אמין יותר לסיווג תתי סוגים מולקולאריים של CRC ברקמה גידולית עיקרית לעומת CMSי(p=0.003 ו-p=0.02, בהתאמה).

לממצאים אלה יש יכולת לשפר את ריבוד החולים ב-CRC  וכך לאפשר הקצאה אמינה ויציבה של חולים לניסויים קליניים רבי זרועות ורבי שלבים בעתיד.

מקור: 

Alderdice, M. et al. 2018. The Journal of Pathology

נושאים קשורים:  סרטן מעי גס,  סרטן קולורקטלי,  ביופסיה,  רסקציה,  כריתה,  סיווג,  ניסויים קליניים,  סיווג מולקולארי,  clinical trial,  סקירה,  מחקרים
תגובות