הבנת הנקרא

היחסים בין כישורי שפה אוראליים ויכולת קריאה

אוצר מילים, דקדוק, זיכרון עבודה וורבלי וכישורי הסקת מסקנות מנבאים שונות בהבנת הנשמע ובהבנת הנקרא

20.09.2018, 18:19
קריאה (צילום: אילוסטרציה)

הבנת הנשמע ופענוח מילים הינם שני גורמים חשובים בהתפתחות הבנת הנקרא. החשיבות היחסית של כישורי שפה שונים עבור ההתפתחות של הבנת הנשמע והנקרא אינה ברורה. במחקר אורך זה שנמשך 5 שנים, החל מגיל 7.5 שנים (198 משתתפים), נמצא כי המשתנה המשותף בין אוצר מילים, דקדוק, זיכרון עבודה וורבלי וכישורי הסקת מסקנות הינו מנבא אורכי משמעותי של השונות הן בהבנת הנשמע והן בהבנת הנקרא. בקו אחד עם הבנת הנקרא והנשמע ופענוח מילים ביחד עם האינטראקציות שלהם וההשפעה על עקומת הלמידה, מסבירים כמעט את כל (96%) השונות בכישורי הבנת הנקרא המוקדמים. בנוסף, הבנת הנשמע נמצא כמנבא של גדילה מוקדמת ומאוחרת ביכולות הבנת הנקרא.

מקור:

Lervag, A. et al. (2018) Child development. 89(5)

נושאים קשורים:  הבנת הנקרא,  הבנת הנשמע,  פענוח מילים,  כישורי שפה Listening comprehension,  word decoding,  language skills,  reading comprehension,  מחקרים
תגובות