מחקרים

השלכות התפרצות החצבת ב-2013 בעיר ניו יורק על בריאות הציבור

סרבנות חיסונים ועיכובים גרמו ככל הנראה להתפרצות גדולה בעקבות ייבוא חצבת לארה"ב

20.09.2018, 12:48
חצבת. אזהרת מסע

מקרים של ייבוא חצבת מרחבי העולם לארה"ב עשויים להוביל להתפרצות ודורשים צעדים מהירים ונרחבים לבקרה. ייבוא חצבת מבן נוער לא מחוסן ב-2013 הוביל להתפרצות הנרחבת ביותר של חצבת בעיר ניו יורק, מאז 1992.

מטרת מחקר זה הינה לתאר את האפידמיולוגיה והנטל על בריאות הציבור במונחים של משאבים ועלות של התפרצות החצבת בעיר ניו יורק ב-2013.

הערכה אפידמיולוגית זו וניתוח העלויות התבצעו בין אוגוסט 2013 ואוגוסט 2014, בחנו את כל מקרי החצבת הקשורים להתפרצות בקרב דיירי העיר ניו יורק ב-2013.

התוצא העיקרי הינו מספר מקרי החצבת והבאים במגע איתם. זמן אדם והעלות הכוללת למחלקת הבריאות של העיר ניו יורק חושבו כסכום של הכנסות (אספקה וחומרים, ציוד ולוגיסטיקה) וזמן האדם (משכורת וההטבות הנלוות).

בין מרץ 2013 ויוני 2013, 58 אנשים בניו יורק בגיל חציוני 3 שנים (טווח, 0-32 שנים) זוהו כחולים בחצבת. בקרב אלו, 45 (78%) היו בני לפחות 12 חודשים ולא היו מחוסנים עקב סירוב של ההורים או עיכוב לא מכוון. רק 28 אנשים (48%) ביקרו אצל איש מקצועות הבריאות אשר חשד בחצבת ודיווח על המקרה למחלקת הבריאות של העיר בהתחלת החשד הקליני.

במקרים רבים המטופלים לא הוצבו באופן מיידי בבידוד אוויר, כתוצאה מכך נחשפו 11 מתקני בריאות. סך הכל, 3,351 חשיפות זוהו. העלות הכוללת הישירה למחלקת הבריאות של עיריית ניו יורק הייתה 394,448$ וכן 10,054 שעות הושקעו בתגובה והשגת השליטה בהתפרצות.

לסיכום, סרבנות חיסונים ועיכובים ככל הנראה גרמו להתפרצות גדולה בעקבות ייבוא חצבת לארה"ב. זיהוי מוקדם של חצבת וכן הצבה מהירה בבידוד אוויר של אנשים החשודים לזיהום בחצבת במתקני בריאות ודיווח לסוכנויות בריאות הציבור עשויים למנוע מספר רב של חשיפות. התגובה ומידור התפרצות החצבת דורשים משאבים רבים.

מקור:

Rosen, J.B. et al. (2018) JAMA Pediatrics. 172(9)

נושאים קשורים:  מחקרים,  חצבת,  חיסונים,  התפרצות,  בריאות הציבור Measles,  vaccination,  outbreak,  public health
תגובות