מחקרים

תפקיד התמיכה ההורית ומתח במשפחה בשנת מתבגרים

מחקר מצא כי תמיכה הורית קשורה למשך שינה ארוך יותר, פחות שונות בשינה ופחות זמן עירנות במהלך הלילה

20.09.2018, 17:48

מחקר זה בוחן את הקשר בין תמיכה הורית ושנת מתבגרים תחת רמות שונות של מתח במשפחה. המשתתפים כללו 316 מתבגרים (גיל ממוצע = 16.40 שנים, 43% בנים) והוריהם (גיל ממוצע = 45.67 שנים, 91% אימהות) מרקעים אתניים מגוונים. הן המתבגרים והן ההורים השלימו שאלונים וכן המתבגרים לבשו אקטיגרף על הזרוע והשלימו דיווח עצמי בנוגע לשינה שלהם במשך 7 ימים.

התוצאות הצביעו על כך שתחת ההקשר של מתח במשפחה, יותר תמיכה הורית קשורה למשך שינה ארוך יותר, פחות שונות בשינה ופחות זמן עירנות במהלך הלילה. הממצאים מצביעים על כך שתחת ההקשר של מתח במשפחה, יחסים מלוכדים במשפחה עשויים לספק תחושת יציבות וביטחון אשר דרושה עבור שינה בריאה.

מקור:

Tasi, K.M. et al. (2018) Child development. 89(5)

נושאים קשורים:  מחקרים,  מתבגרים,  תמיכה הורית,  שינה,  מתח במשפחה Adolescences,  parental support,  sleep,  family stress
תגובות