מטרת מחקר זה הייתה להעריך את ההיארעות של סוכרת מאובחנת מסוג 1 ומסוג 2 בקרב האוכלוסייה הכללית בארה"ב וכן את היחסים של המחלות הללו בתוך האכלוסיה החולה. המחקר הוא מחקר חתך ארצי מבוסס אוכלוסיה, מתוך סקר בריאות ארצי שנערך בשנים 2016-2017. למחקר נכנסו מבוגרים בני 20 ומעלה (58,186 מטופלים) שמייצגים את האוכלוסיה הבוגרת שאינה מוסדית בארה"ב. התוצאים העיקריים שנמדדו היו היארעות סוכרת מאובחנת, סוכרת סוג 1 וסוג 2 באוכלוסיה הכללית בארה"ב וכן את היחסים שבין שני הסוגים הללו.

בקרב 58,186 המבוגרים שנכללו, 6,317 אובחנו עם סוכרת. המחקר מעריך שהיארעות הסוכרת המאובחנת בקרב מבוגרים בארה"ב עומדת על 9.7% (רווח בר-סמך 95%: 9.4-10.0), כאשר 0.5% מאובחנים עם סוכרת מסוג 1 (רווח בר-סמך 95%: 0.5-0.6) ו-8.5% מאובחנים עם סוכרת סוג 2 (רווח בר-סמך 95%: 8.2-8.8). סוכרת מסוג 1 הייתה יותר נפוצה בקרב מבוגרים עם רמת השכלה נמוכה, וסוכרת סוג 2 הייתה יותר נפוצה בקרב מבוגרים יותר, גברים, בעלי רמת השכלה נמוכה, רמת הכנסה נמוכה ומדד BMI גבוה יותר.

בקרב מבוגרים המאובחנים בסוכרת, המשקל היחסי לסוכרת סוג 1 וסוג 2 היה 5.6% (רווח בר-סמך 95%: 4.9-6.4) ו-91.2% (רווח בר-סמך 95%: 90.4-92.1), בהתאמה. אחוז יותר גבוהה מהחולים בסוכרת סוג 1 היו צעירים בני 20-44, לבנים לא-היספניים, בעלי רמת השכלה גבוהה ועם מדד BMI נמוך. אחוז יותר גבוה מהחולים בסוכרת סוג 2 היו מבוגרים בגיל 65 ומעלה, אסיאתיים, לא-היספניים, בעלי רמת השכלה נמוכה ועם מדד BMI גבוה.

מקור: 

Xu G.  et al (2018). BMJ 2018;362:k1497