איגוד מנהלי בתי החולים והאיגוד לרפואה פנימית יקימו צוות עבודה משותף כדי להציג תכנית לשיפור המצב במחלקות הפנימיות. החלטה על הקמת צוות העבודה נתקבלה במפגש שערכו הנהלות שני האיגודים.

"מנהלי בתי החולים מייחסים חשיבות רבה בקיום הרפואה הפנימית, בתפקוד נאות ובאיתנות המחלקות הפנימיות", נמסר בהודעה שהוכנה בעקבות המפגש.

"במחלקות אלו מטופלים כיום כ-350 אלף חולים מדי שנה. הן אמצעי מרכזי לשם התמודדות עם אתגרים לאומיים במערכת הבריאות כמו: העלייה בשיעור אוכלוסיית הזקנים וגידול בתחלואה המורכבת", ציינו עוד ראשי שני האיגודים.

יו"ר איגוד מנהלי בתי החולים, ד"ר ערן הלפרן, מנהל "בילינסון", אמר: "הנהלות בתי החולים רואות צורך מיידי בחיזוק מערך המחלקות הפנימיות. במפגש שקיימנו הועלו הצעות שונות, ביניהן הצורך בשיפור תנאי העסקתם של הרופאים הפנימאים בבתי החולים – בכלל זה שיפור בשכרם. זאת, כמענה למחסור הגדל והולך ברופאים מומחים שמעדיפים לעבור לעבוד במכונים שונים ובתת-התמחויות; ומתן תמריצים לרופאים המומחים כדי להשאירם במחלקות הפנימיות, שהן עוגן המערכת הרפואית. בנוסף, העלאת תעריף יום האשפוז במחלקה הפנימית, כדי להתאימו לעלות הריאלית של האשפוזים".