אלכוהול

ההשפעה של צריכת אלכוהול על תפישת האטרקטיביות

בסקירה שיטתית זו של מחקרים קודמים, מצאו החוקרים שצריכת אלכוהול מקושרת באופן מובהק לתפישה של יופי רב יותר בקרב בני המין השני

04.09.2018, 11:08

בירור הסיבה שבגינה אנשים שותים ומענה על השאלה מדוע שתייה יכולה להוביל להשפעות פסיכולוגיות שליליות נותרת מטרה חשובה עבור חוקרי אלכוהול.

מכיוון ששתיית אלכוהול מתרחשת בעיקר במצבים חברתיים, חקירה רחבה יותר של הקשר בין אלכוהול לחוויה החברתית דרושה על מנת לקדם את ההבנה של מנגנוני התגמול וההשפעות המסוכנות שיש לשימוש בו.

מטרת סקירת ספרות זו הייתה להעריך את הקשר בין אלכוהול לבין תפישת האטרקטיביות ולהציע שיקולים תיאורטיים שיכולים לקדם מחקר בתחום זה.

לצורך כך, החוקרים ביצעו סקירה שיטתית של Scopus ו-Psycinfo על מנת לזהות מחקרים ניסויים וניסויים למחצה, שכללו השוואה בין נבדק לעצמו לאורך זמן או השוואה בין נבדקים, בכל הנוגע להערכת אטקרטיביות של מי שלא השתמשו באלכוהול (k=16, n=1,811). מטה-אנליזה בוצעה על מנת להעריך את הקשר המצטבר של אלכוהול עם תפישת האטרקטיביות הגופנית. בנוסף לניתוח זה ביצעו החוקרים ניתוח נפרד שבחן את הקשר בין שימוש באלכוהול לתפישת האטרקטיביות של המין השני (12 מחקרים) ושל אותו המין (7 מחקרים).

החוקרים מצאו ששימוש באלכוהול קושר באופן משמעותי להערכת אטרקטיביות גבוהה יותר (d=0.19, רווח-סמך 95%= 0.32-0.05, P=0.01 ; I2=5.28, רווח-סמך 95%= 39.32-0.00). ניתוח של הקשר בין שימוש באלכוהול להערכת האטרקטיביות של המין השני הפגין קשר מובהק דומה (d=0.30, רווח-סמך 95%= 0.44-0.16, P<0.01 ; I2=17.49, רווח-סמך 95%= 57.75-0.00). הקשר של אלכוהול לתפישת האטרקטיביות של אותו המין לא היה מובהק (d=0.04, רווח-סמך 95%= 0.18 (-) – 0.26, P=0.71 ; I2=54.08, רווח-סמך 95%= 81.66-0.00).

על בסיס ממצאים אלה מסיקים החוקרים שמחקרים קודמים מעידים שצריכת אלכוהול יכולה להגביר במידה צנועה אך מובהקת את תפישת האטרקטיביות של בני המין השני.

מקור:

Bowdring, M.A. et al. (2018). Addiction. 113 (9).

נושאים קשורים:  אלכוהול,  שכרות,  מין,  משיכה,  סקירה,  מטה-אנליזה,  מובהקות,  השפעה,  מחקרים
תגובות
אנונימי/ת
05.09.2018, 04:06

אין למאמר הזה שום קשר לעולם הרפואה.