מחקרים

הפרעת קואורדינציה התפתחותית בילדים שנולדו כפגים ונראים בריאים

השוואת הימצאות הפרעת קואורדינציה התפתחותית ומחלות התפתחותיות נלוות בילדים בני 6.5 שנים שנולדו כפגים וילדים שנולדו במועד

26.08.2018, 10:51

ישנן דאגות בנוגע לכך שפגים הנראים בריאים מתמודדים עם סיכון להפרעות בהתפתחות המוטורית, כגון הפרעת קואורדינציה התפתחותית.

מטרת מחקר זה הינה להעריך את ההימצאות של הפרעת קואורדינציה התפתחותית ומחלות נלוות בעוקבה של ילדים הנראים בריאים שנולדו בשבועות 22-26 להיריון, בהשוואה לילדים שנולדו במועד.

מחקר עוקבה פרוספקטיבי, מבוסס אוכלוסייה זה כלל את כל הילדים שנולדו בשבוע 22-26 להיריון בשבדיה מאפריל 2004 ועד מרץ 2007. בגיל 6.5 שנים, 441 פגים הוערכו לצד 371 מקרי ביקורת. סך הכל, 275 פגים (62.4%) ו-359 ילדים שנולדו במועד (96.8%) לא סבלו מהפרעה נוירו-התפתחותית. הערכה מוטורית הושלמה עבור 229 פגים מתוך 275 (83.3%) ו-344 מתוך 359 (95.8%) ילדים שנולדו במועד, שהרכיבו את מדגם המחקר הסופי.

הפרעת קואורדינציה התפתחותית הוגדרה כציון של האחוזון החמישי ומטה במדד ה-Movement Assessment Battery for Children–Second Edition תוך שימוש בציוני קבוצת הביקורת. כלי ההערכה כללו את המדד Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition, Brown Attention-Deficit Disorder Scales, Five to Fifteen questionnaire, ושאלון ה-Strengths and Difficulties.

מתוך 229 פגים ו-344 ילדים שנולדו במועד שעברו את ההערכה המוטורית, 115 (50.2%) ו-194 (56.4%) היו בנים, בהתאמה. הפרעת קואורדינציה התפתחותית נמצאה ב-85 מתוך 229 (37.1%) פגים וב-19 מתוך 344 מקרי ביקורת (5.5%) (יחס סיכויים מתואם, 7.92; רווח בר-סמך 99%, 3.69-17.20). כאשר פגים עם הפרעת קואורדינציה התפתחותית הושוו לילדים שנולדו במועד, הסיכון לבעיות התנהגותיות, הפנמה, החצנה, בעיות קשב, היפראקטיביות, בעיות תפיסתיות, חוסר תפקוד ניהולי וכישורים חברתיים לקויים, עם יחס סיכויים מתואם המשתנה מ-2.66 (רווח בר-סמך 99%, 1.09-6.48) עבור מושגי זמן ל-9.06 (רווח בר-סמך 99%, 3.60-22.8) עבור בעיות קשב (p<0.01). כאשר הושוו פגים עם וללא הפרעת קואורדינציה, פגים עם הפרעת קואורדינציה התפתחותית סבלו יותר מבעיות התנהגותיות; יחס הסיכויים המותאם עבור כל הבעיות ההתנהגותיות היה 2.71 (רווח בר סמך 99%, 1.15-6.37); עבור בעיות החצנה, 2.80 (רווח בר-סמך 99%, 1.10-7.12) עבור חוסר קשב, 3.38 (רווח בר-סמך 99%, 1.39-8.18); ועבור בעיות קשב/היפראקטיביות משולבות, 3.68 (רווח בר-סמך 99%, 1.47-9.16) (p<0.01 עבור כולם). הורים אינם מעריכים מספיק את הבעיות המוטוריות של ילדיהם ורק מעטים מהילדים קיבלו טיפול פסיכולוגי או פיזיותרפיה.

לסיכום, ילדים שנולדו כפגים מתמודדים עם סיכון גבוה להפרעת קואורדינציה התפתחותית עם מחלות נלוות. ממצאי החוקרים תומכים בחשיבות המעקב המובנה של תפקוד מוטורי, התנהגותי וקוגניציה.

מקור: 

Bolk, H. et al. (2018) JAMA Pediatrics. 172(8)

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעות קשב וריכוז,  הפרעת קואורדינציה התפתחותית,  התפתחות הילד,  הערכה מוטורית
תגובות