MS

בדיקת תהודה מגנטית מסוג 3T לא משפרת את האבחנה של טרשת נפוצה

בעוד שבדיקת 3T מזהה 15% יותר לזיות מוחיות מאשר בדיקת 1.5T, זיהוי זה לא מוביל לשיעור גבוה יותר של אבחנת טרשת נפוצה לפי קריטריוני McDonald

23.08.2018, 17:54
מכשיר MRI. צילום: אילוסטרציה

במהלך העיבוד של מטופלים המתייצגים עם תסמונת מבודדת קלינית (clinically isolated syndrome-CIS), בדיקת תהודה מגנטית מסוג 3T י(3T-MRI) יכולה להיות בעלת יכולת גילוי גבוהה יותר של לזיות מאשר בדיקת 1.5T. עם זאת, לא ברור האם יכולת זו משפיעה על המילוי של הקריטריונים האבחנתיים עבור טרשת נפוצה.

החוקרים גייסו 66 מטופלים עם CIS בתוך שישה חודשים מתחילת התסמינים ו-26 משתתפי ביקורת בשישה מרכזי טרשת נפוצה. כל המשתתפים עברו בדיקות 1.5T ו-3T של המוח ועמוד השדרה בתחילת המחקר לפי פרוטוקולים מקומיים והקווים המנחים של ה-MAGNIMS. מטופלים אשר לא עברו המרה לטרשת נפוצה במהלך המעקב עברו סקירה חוזרת בחודשים 3-6 ו-12-15. מספר הלזיות באזור אנטומי נקבע על ידי שלושה מדרגים בקונצנזוס. הקריטריונים עבור פיזור במרחב ובזמן נקבעו לפי קריטריוני McDonald המעודכנים לשנת 2017.

החוקרים מצאו כי הדמיית 3T זיהתה 15% יותר לזיות בפאזה T2 מאשר 1.5Tי(p<0.001). זיהוי זה הוביל לעלייה בלזיות פריוונטריקולריות (12%, p=0.015), קורטיקליות (21%, p=0.005) ולזיות חומר לבן עמוקות (21%, p<0.001). הזיהוי של לזיות בחוט השדרה ולזיות העוברות האדרה עם גדוליניום לא השתנה בין שני שדות העוצמה. MRIי3T לא הוביל לשיעור גבוה יותר של מטופלים העונים לקריטריונים עבור פיזור במרחב או בזמן או אבחנת טרשת נפוצה באף אחת משלושת נקודות הזמן שנבדקו.

מסקנת החוקרים היא כי סריקת 3T לא משפיעה על האבחנה של טרשת נפוצה לפי קריטריוני McDonald.

מקור: 

Hagens, M.H.J. et al.  (2018) Neurology. 91(3)

נושאים קשורים:  MS,  טרשת נפוצה,  אבחנה,  MRI,  3T,  1.5T,  CIS,  מחקרים
תגובות