הופעתן של תרופות אנטי-ויראליות ישירות (direct anti-viral agents-DAA) עוררה דיון מחודש בנוגע לסילוק נגיף ה-HCV בארצות הברית. סילוק הנגיף דורש בחינה מעמיקה של ההתכנות הטכנית, השיקולים הכלכליים והאקלים הפוליטי והחברתי.

חידושים אדירים נעשו בתחום בדיקות האבחנה המדויקות והטיפולים הישירים המובילים לתגובה וירולוגית ממושכת במעל 95% מהאנשים. סילוק הנגיף דורש בנוסף הגברה של בדיקות הסקר הקיימות היום על מנת לנתר מגפות חדשות. כלל הגישות ההתערבותיות כדוגמת מזרקים נקיים ותוכניות החלפת מחטים, אזורי הזרקה בטוחים, טיפולים עם תחליפי אופיאטים ושירותי בריאות הנפש ידרשו הרחבה. למרות שהעלות של DAA העלתה סוגיות תקציביות בנוגע לסילוק נגיף ה-HCV, מחקרים הדגימו שהשגת מטרה זו תחסוך קרוב ל-6.5 מיליארד דולר בשנה יחד עם יתרונות אחרים כגון פריון עבודה משופר ואיכות חיים. מודלים כלכליים ומטה-אנליזות תומכות בבדיקות סקר כלליות ל-HCV עבור כל האוכלוסייה ולא רק עבור יילודים ואנשים בסיכון מוגבר.

לאור היעדר פרסום ראוי ותשומת לב ציבורית, מאמצים לסילוק נגיף ה-HCV סובלים מתקצוב לא מספק. סטיגמות חברתיות ממשיכות לפגוע בשינויי מדיניות משמעותיים. סילוק נגיף ה-HCV הינו יעד הניתן להשגה אשר ידרוש שיתוף פעולה ותמיכה ציבורית ממושכת.

מקור: 

Saab, S.  (2018) Hepatology. 67(6), 2449