קנאביס

מה ההשפעה של שימוש בקנאביס במהלך ההריון על נשים סוכרתיות?

מסקנות המחקר העלו כי נשים הסובלות מסוכרת ומשתמשות בקנאביס במהלך ההריון נמצאות בסיכון נמוך יותר ללדת במשקל גבוה לגיל ההריון

הריון (אילוסטרציה)
הריון (אילוסטרציה)

שימוש בקנאביס במהלך ההריון מקושר למשקל לידה נמוך, אך כיום אין מספיק מידע בנוגע להשפעה של שימוש בקנאביס במהלך ההריון בקרב נשים עם תחלואה נוספת. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין שימוש בקנאביס לבין משקל הלידה בקרב נשים שאובחנו בסוכרת לפני ההריון או במהלכו.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי במרכז הסוכרת בהריון בבית החולים Barnes Jewish בין השנים 2012 ל-2016. במחקר בוצעה השוואה בין נשים שדיווחו על שימוש בקנאביס או מקרים בהם בדיקת הסקר לסמים הייתה חיובית לקנאביס אצל האם או העובר, לבין נשים שלא השתמשו בקנאביס כלל.

התוצא המרכזי שנבדק היה לידת עובר במשקל גבוה לגיל ההריון (LGA- large for gestational age) שהוגדר כתינוק שנולד מעל אחוזון 90. התוצאים המשניים שנבדקו היו ממוצע משקל הלידה ולידת עובר במשקל נמוך לגיל ההריון (SGA- small for gestational age, הוגדר כתינוק שנולד מתחת לאחוזון 10). החוקרים השוו או התוצאים בין נשים אשר השתמשו בקנאביס במהלך ההריון ובין נשים שלא. כמו כן, בוצעה רגרסיה לוגיסטית על מנת לשלוט במשתנים מתערבים פוטנציאליים.

החוקרים מצאו כי מתוך 298 נשים שקיבלו טיפול במהלך תקופת המחקר, 12.8% (38) השתמשו בקנאביס במהלך ההריון. תוצאות המחקר הראו כי נשים שהשתמשו בקנאביס במהלך ההריון היו בעלות סבירות גבוהה יותר להיסטוריה של דיכאון ושימוש בטבק. משקל הלידה של תינוקות לאימהות שהשתמשו בקנאביס היה נמוך באופן מובהק (2,732 בהשוואה ל-3,170 גרם, P< 0.003). כמו כן, נשים שהשתמשו בקנאביס היו בעלות סבירות נמוכה יותר ב-78% ללדת תינוק שהוא LGAי(5.3% בהשוואה ל-19.2%, יחס הסיכויים לאחר התאמה 0.22, רווח בר סמך 95%: 0.05-0.98), לאחר ביצוע התאמה למשתנה של שימוש בטבק. החוקרים לא מצאו הבדל מובהק בסיכון ללדת תינוק שהוא SGA.

מסקנות המחקר העלו כי נשים הסובלות מסוכרת ומשתמשות בקנאביס במהלך ההריון נמצאות בסיכון נמוך יותר ללדת תינוק שהוא LGA. קיים צורך בביצוע מחקרים פרוספקטיביים גדולים יותר על מנת לקבוע את ההשפעה של שימוש בקנאביס במהלך ההריון, בקרב נשים הסובלות מסוכרת, על תוצאים הקשורים להתנהגות האם, הילוד ולאחר מכן בילדות.

מקור: 

Owen, J.C. et al. (2018) Obstetrics & Gynecology, 131.

נושאים קשורים:  קנאביס,  סוכרת,  משקל גבוה לגיל הריון,  משקל נמוך לגיל הריון,  תחלואה כפולה,  מחקרים
תגובות

אפשר פשוט להדריך נשים סכרתיות שיעשנו בזמן ההריון ובן הסתם נקבל תוצאות דומות