מחקרים

היעילות של חיסון ה-PCV13 בעולם האמיתי

מחקר ראשון מסוג בעולם האמיתי מדגים כי חיסון ה-PCV13 יעיל כנגד דלקת ריאות הנרכשת בקהילה

חיסונים (צילום: אילוסטרציה)

בעקבות המלצות בינלאומיות לשימוש בחיסון ה-PCV13י(3-valent pneumococcal conjugate vaccine) במבוגרים בגיל 65 שנים ומעלה, החוקרים ביצעו מחקר ראשון מסוגו בעולם האמיתי אשר העריך את יעילות החיסון כנגד דלקת ריאות הנרכשת בקהילה עם סרוטיפים המכוסים על ידי החיסון אשר דרשה אשפוז.

באמצעות תבנית מבחן שלילי החוקרים זיהו "מקרים" ומקרי ביקורת ממחקר תצפיתי מבוסס אוכלוסייה שכלל מטופלים מבוגרים בקנטאקי אשר אושפזו בשל דלקת ריאות. החוקרים ניתחו תת-קבוצה של מטופלים עם דלקת ריאות הנרכשת בקהילה אשר היו בגילאי 65 שנים ומעלה ואיפשרו לאמת את הרקע החיסוני שלהם על ידי פרוטוקולים של חברות ביטוח. "מקרים" נחשבו מטופלים עם דלקת ריאות הנרכשת בקהילה אשר אושפזו עם סרוטיפים של PCV13 ואבחנתם אומתה באמצעות תרבית או אנטיגן בשתן. שאר המטופלים שימשו כמקרי ביקורת.

החוקרים מצאו כי מתוך 2,034 אשפוזים בשל דלקת ריאות נרכשת בקהילה, 68 משתתפים (3.3%) היו עם זן המכוסה על ידי החיסון ומתוכם לשישה (8.8%) הייתה תרבית דם חיובית. המקרים היו עם סיכון מופחת להיות מדוכאי חיסון (29.4 לעומת 46.2%, p=0.02) או לסבול ממשקל עודף והשמנת יתר (41.2% לעומת 58.6%, p=0.01) לעומת מקרי ביקורת אך מלבד זאת שתי הקבוצות היו דומות. כמו כן, נמצא כי ה"מקרים" היו עם סיכוי נמוך יותר לקבל חיסון PCV13 לעומת משתתפי הביקורת (4.4% לעומת 14.5%). לא נמצאו גורמים מבלבלים במהלך התקנון עבור מאפייני מטופלים ובכלל זה סטטוס חיסוני וסטטוס משקל, רקע של שפעת וחיסון פנאומוקוקלי פוליסכרידי.

מחקר זה הינו הראשון להדגים בעולם האמיתי את היעילות של חיסון ה-PCV13.

מקור: 

McLaughlin, J.M. et al.  (2018) Clinical Infectious Disease.  https://doi.org/10.1093/cid/ciy312

נושאים קשורים:  מחקרים,  PCV13,  פנאומוקוק,  עולם אמיתי,  יעילות,  דלקת ריאות נרכשת בקהילה