יתר לחץ דם פורטלי

היתרונות והסיכונים בטיפול בנוגדי קרישה במטופלים עם שחמת ופקקת בווריד הפורטלי

תיעול מחדש מלא של פקקת בווריד הפורטלי במטופלים אשר טופלו באנטגוניסטים לוויטמין K נמצא קשור באופן בלתי-תלוי למשך הזמן ללא סיבוכים הקשורים ליתר לחץ דם פורטלי ומשך זמני ההישרדות ללא צורך בהשתלת כבד

פקקת ורידית (הדמיית אילסוטרציה)

אנטגוניסטים של ויטמין Kי(vitamin K antagonists, VKA) מעודדים תיעול מחדש (recanalization) של פקקת בווריד הפורטלי (portal vein thrombosis, PVT) במטופלים עם שחמת. אולם, על אף התועלת בתעול מחדש של PVT, אירועי דמם מינוריים ומז'וריים הקשורים לשימוש בנוגדי קרישה יכולים לנטרל תועלת זו. במחקר חדש שנערך ב-Università degli Studi di Milano במילנו, איטליה, ביקשו החוקרים להעריך את ההשפעות החיוביות של VKA במטופלים עם PVT ושחמת.

החוקרים ביצעו מחקר רטרוספקטיבי של 63 מטופלים עוקבים עם שחמת אשר טופלו בנוגדי קרישה עקב זיהוי ראשון של PVT שאינו על רקע ממאירות בין השנים 2003 ו-2015 באיטליה. החוקרים אספו נתונים לגבי אירועי דמם במטופלים אלו והשוו אותם לנתונים של מטופלים ללא שחמת עם פקקת ורידית תסחיפית venous thromboembolism,)  VTE)י(n=160) עד ארבע שנים. החוקרים קבעו את משך הזמן בתוך הטווח הטיפולי, בהתבסס על יחס בינלאומי מנורמל (INR), בכדי לקבע את איכות של הטיפול האנטי-קרישתי. החוקרים גם כן אספו דאטה מ-139 מטופלים עם שחמת שלא קיבלו VKA (קבוצת ביקורת), בכדי לנתח אירועים הקשורים ליתר לחץ דם פורטלי. בנוסף, בוצעו גם ניתוחי הישרדות בכדי לקבע את ההשפעות של VKA במטופלים עם PVT בהשוואה לקבוצת הביקורת.

קבוצת ה-VTE וקבוצת ה-PVT היו דומות במין, גיל וזמן בטווח הטיפולי, אך מטופלים עם VTE טופלו ב-VKA לזמנים ממשוכים יותר (31.1 חודשים סטיית תקן 16.9 בהשוואה ל-23.3 חודשים סטיית תקן 16.2; p=0.002). ההיארעות של אירועי דמם מינוריים ומז'וריים הייתה גבוהה יותר במטופלים עם PVT מאשר מטופלים עם VTE (מז'ורי: 24% בהשוואה ל-7%; p=0.012 ; מינורי: 29% בהשוואה ל-19%; p=0.024). מטופלים עם PVT היו עם שיעור גבוה יותר של אירועי דמם מז'וריים מדרכי העיכול העליונות מאשר מטופלים עם VTEי(p=0.019), אך לא נמצאו הבדלים מובהקים בסוגים אחרים של דמם מז'ורי (p=0.376). מטופלים עם PVT ומטופלים בקבוצת הביקורת היו עם שיעור זהה של דמם מדרכי העיכול העליונות. תיעול מחדש מלא במטופלים אשר טופלו ב-VKAי(n=31) נמצא קשור באופן בלתי-תלוי למשך הזמן ללא אירועים הקשורים ליתר לחץ דם פורטלי ומשך זמני ההישרדות ללא צורך בהשתלת כבד.

החוקרים מסכמים שבניתוח רטרוספקטיבי של 63 מטופלים עם שחמת אשר טופלו בנוגדי קרישה עקב PVT, נמצא ששימוש ב-VKA מגביר את הסיכון לאירועי דמם מינוריים, בהשוואה למטופלים ללא שחמת אשר טופלו ב-VKA. אולם, עלייה זאת בסיכון מאוזנת ביכולת של VKA להגביר את ההישרדות של מטופלים עם תיעול מחדש של PVT ללא אירועים הקשורים ליתר לחץ דם פורטלי, אירועי סיבוך נוספים, וצורך בהשתלת כבד. יתר לחץ דם פורטלי, ולאו דווקא השימוש בנוגדי קרישה, יכול להסביר את ההבדל בסיכון לאירועי דמם מז'וריים בין מטופלים עם PVT בהשוואה למטופלים עם VTE.

מקור:

La Mura, Vincenzo et al. Harmful and Beneficial Effects of Anticoagulants in Patients With Cirrhosis and Portal Vein Thrombosis. Clinical Gastroenterology and Hepatology , Volume 16 , Issue 7 , 1146 - 1152.e4

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם פורטלי,  שחמת,  פקקת ורידית,  דמם בדרכי העיכול העליונות,  מחקרים,  אנטגוניסטים לוויטמין K
תגובות