מחקרים

מגפת האופיואידים – מאיפה האוכלוסייה המבוגרת משיגה את התרופות?

בשונה מקבוצות גיל צעירות יותר, מבוגרים בגיל 65 שנים ומעלה בעיקר מנצלים רופאים כמקור להשגת תרופות אופיואידיות לשימוש בלתי הולם

14.08.2018, 11:20

על אף ששיעור השימוש הבלתי הולם באופיואידים במרשם (prescription opioid, PO) הולך וגובר בקרב מבוגרים בגיל 50 ומעלה, קיימים מעט מאוד מחקרים אשר חקרו את השימוש הבלתי הולם באוכלוסייה זו. במחקר חדש שנערך ב-Texas State University בארה"ב, ביקשו החוקרים לבחון את מקור התרופות האופיואידיות שנעשה בהם שימוש בלתי הולם על ידי מבוגרים בגיל 50 שנים ומעלה, תוך השוואה לקבוצות גיל צעירות יותר.

החוקרים השתמשו בנתונים מסקרי ה-National Survey on Drug Use and Health מהשנים 2009 עד 2014. החוקרים העריכו את שיעורי השכיחות של מקורות ה-PO השונים, של שימוש בלתי הולם ושל הפרעת שימוש ב-PO. תוך שימוש ברגרסיה לוגיסטית המותאמת למחקר, בחנו החוקרים הבדלים תלויי-גיל בגורמים אלו והקשר בין מקורות שונים לבין סימפטומים של הפרעת שימוש ב-PO ושימוש בו-זמני בחומרים אחרים.

כמעט חצי (47.7%) מהמבוגרים בגיל 65 שנים ומעלה ניצלו מקורות רפואיים לשימוש בלתי הולם ב-PO בשלושים הימים שקדמו לסקרים, עם שיעורים מעט מופחתים בקבוצת הגיל של 50 עד 64 שנים (39.2%). לעומת זאת, שימוש בגניבה (5.3%), ברכישה (8.5%) ובחברים/משפחה (בתשלום; 23.2%) בכדי להשיג אופיואידיים היו פחות שכיחים במבוגרים בני 65 שנים ומעלה, כאשר שיעורי השכיחות של מקורות אלו היו קרובים יותר לקבוצות גיל צעירות בקבוצת הנבדקים של בני 50 שנים ומעלה. בקרב קבוצה זו, שימוש ברכישות, ברופאים או במקורות מרובים נמצא קשור לשכיחות מוגברים של תסמיני הפרעת שימוש ב-PO.

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שאנשים מבוגרים יותר, בעיקר בקבוצת  גיל של 65 שנים ומעלה, משתמשים בדפוס שונה של מקורות PO מאשר בני נוער או מבוגרים צעירים. בנוסף, נמצא קשר בין השגת PO מרופא לבין תסמיני הפרעת שימוש ב-PO מוגברים. רופאים מהווים מסלול עיקרי דרכו אנשים מבוגרים משיגים אופיואידים לשימוש בלתי הולם, מה שמדגיש את תפקידם הפוטנציאלי של קלינאים בהגבלת שימוש בלתי הולם זו.

מקור:

Schepis, T., McCabe, S. and Teter, C. (2018). Sources of opioid medication for misuse in older adults. PAIN, 159(8), pp.1543-1549.

נושאים קשורים:  מחקרים,  שימוש בלתי הולם,  התמכרות,  אופיואידים
תגובות