מודלים פרוגנוסטיים

ניבוי תוצאים אונקולוגיים בסרטן הכליה לאחר ניתוח

יצירת מודלים פרוגנוסטיים העשויים לסייע בניבוי התוצאים האונקולוגיים במטופלים עם סרטן הכליה מסוגים היסטולוגיים שונים לאחר ניתוח. זאת במטרה להנחות יעוץ למטופלים, עיצוב ניסויים קליניים ובחינת ביו-מרקרים

13.08.2018, 16:23
סרטן הכליה (צילום: אילוסטרציה)

ניבוי התוצאים האונקולוגיים הינו בעל חשיבות עבור יעוץ למטופלים, עיצוב ניסויים קליניים ובחינת ביו-מרקרים. מחקר זה נועד בכדי לפתח מודלים פרוגנוסטיים עבור עצירת ההתקדמות (progression free, PFS) ושרידות ספציפית לסרטן (cancer-specific survival, CSS) במטופלים עם סוגים שונים של קרצינומה של הכליה - clear cell renal cell carcinoma (ccRCC), papillary RCC (papRCC), chromophobe RCCי(chrRCC).

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי בהתבסס על נתונים מתוך רישום ניתוחים לכריתת כליה בקליניקת מאיו החל מ-1980 ועד 2010 עבור מטופלים עם ccRCC,יpapRCC ו-chrRCC ללא גרורות.

החוקרים השתמשו ברגרסיית cox פרופורציונלית רבת משתנים בכדי לפתח מודלים המבוססים על מאפיינים קליניים-פתולוגיים אשר ינבאו את התוצאים האונקולוגיים. בוצעה הערכת c-index. המודלים הומרו למדדי/קבוצות סיכון וכן נעשה בהם שימוש לניבוי שיעורי PFS ו-CSS לאחר התחשבות בסיכונים מתחרים.

סך הכל 3,633 מטופלים זוהו, מתוכם 2,726 (75%) טופלו ב-ccRCC,י607 (17%) ב-papRCC ו-222 (6%) ב-chrRCC. החוקרים יצרו מודלים עבר כל תת סוג היסטולוגי ופותח מדד/קבוצת סיכון עבור כל תת סוג ותוצא (PFS/CSS). עבור PFS ה-c-index היה 0.83, 0.77, ו-0.78 עבור ccRCC, יpapRCC ו-chrRCC בהתאמה. עבור CSS, ה-c-index היה 0.86 ו-0.83 עבור ccRCC ו-papRCC. לא בוצעה הערכה למודל רב-משתנים עבור chrRCC מכיוון שתועדו רק 22 מקרי מוות. ההגבלות של מחקר זה כוללות את השימוש במרכז אחד בלבד, חוסר בתיקוף חיצוני והאופי הרטרוספקטיבי של המחקר.

לסיכום, תוך שימוש במאגר מוסדי גדול, החוקרים יצרו מודלים פרוגנוסטיים ספציפיים עבור תוצאים אונקולוגיים ב-ccRCC,יpapRCC ו-chrRCC המסתמכים על מאפיינים שנמצאו בעבר – ותוקפו – כקשורים לשרידות. מודלים מעודכנים אלו עשויים לתת מידע בנוגע לפרוגנוזה, ביו-מרקרים ועיצוב מחקרים קליניים.

מקור: 

Leibovich, B.C. et al. (2018) European Urology. 73(5)

נושאים קשורים:  מודלים פרוגנוסטיים,  סרטן כליה,  כריתת כליה,  פרוגנוזה,  שרידות,  מחקרים
תגובות