מחקרים

השימוש במעכבי SGLT-2 מוביל לירידה בתוצאים של אירועים קרדיווסקולריים על פני מנעד רחב של מאפייני מטופלים

במחקר זה התחלה של טיפול ב-SGLT-2i הייתה קשורה בסיכון נמוך לתוצאי אירועים קרדיווסקולריים עבור מגוון רחב של תוצאים ומאפייני מטופלים

מחקרים אקראיים הראו שיש סיכון נמוך יותר לאירועים קרדיווסקולריים בשימוש בתרופות המעכבות את הנשא SGLT-2י(Sodium Glucose Cotransporter-2) במטופלים עם סוכרת מסוג 2 עם סיכון קרדיווסקולרי גבוה. מחקרי עולם-אמיתי קודמים הצביעו על כך שלתרופות אלו השפעה דומה במטופלים עם סוכרת מסוג 2 עם גורמי סיכון רחבים יותר, אבל מחקרים אלו התמקדו באי ספיקת לב ובתמותה, והיו מוגבלים לאוכלוסיה באירופה ובארה"ב.

במחקר זה מטרת החוקרים הייתה לבחון מגוון רחב של תוצאים קרדיווסוקולריים בחולים המטופלים עם SGLT-2i ולהשוותם למטופלים בתרופות אחרות לאיזון סוכרת בקרב 6 מדינות באזור אסיה והאוקיינוס השקט, המזרח התיכון וצפון אמריקה.

מטופלים חדשים ב-SGLT-2i או תרופות אחרות לאיזון סוכרת זוהו בעזרת מידע מרשומות רפואיות, מאגרי מידע ממשלתיים ובקשות התחייבות מדרום קוריאה, יפן, סינגפור, ישראל, אוסטרליה וקנדה. בכל אחת מהמדינות פותח ציון התאמה לתחילת הטיפול ב-SGLT-2i , עם התאמה של 1:1. יחס סיכונים עבור תמותה מכל סיבה, אשפוזים לאי ספיקת לב, שילוב של תמותה מכל סיבה או אשפוזים לאי ספיקת לב, אוטם לב ושבץ הוערכו בכל מדינה ונותחו יחד במטה-אנליזה.

לאחר ציון ההתאמה, בכל קבוצה, SGLT-2i או תרופות אחרות לאיזון סוכרת, היו 235,064 התחלות טיפול. לכ-27% מהמטופלים הייתה מחלה קרדיווסקולרית מאובחנת. מאפייני החולים השונים היו מאוזנים בין הקבוצות השונות. בתוך קבוצת ה-SGLT-2i, זמן החשיפה היה Dapagliflozinי(75%), Empagliflozinי(9%), Ipragliflozinי(8%), Canagliflozinי(4%), Tofogliflozinי(3%) ו-Luseogliflozinי(1%).

השימוש ב-SGLT-2i לעומת תרופות אחרות לאיזון סוכרת סוג 2, היה קשור בירידת התוצאים הקרדיווסקולרים - סיכון לתמותה מכל סיבה (יחס סיכונים [HR]:י0.51, רווח בר-סמך [CI]י95%: 0.37-0.70, p<0.001), אשפוזים לאי ספיקת לב (יחס סיכונים [HR]:י0.64, רווח בר-סמך [CI] י95%: 0.50-0.82, p=0.001), השילוב של תמותה מכל סיבה או אשפוזים לאי ספיקת לב (יחס סיכונים [HR]:י0.60, רווח בר-סמך [CI] 95%: 0.47-0.76 ,p<0.001), אוטם לב (יחס סיכונים [HR]:י0.81, רווח בר-סמך [CI] י95%: 0.74-0.88, p<0.001) ושבץ (יחס סיכונים [HR]:י0.68, רווח בר-סמך [CI]י95%: 0.55-0.84, p<0.001). התוצאות היו עקביות בקרב כל המדינות ותתי הקבוצות שהשתתפו במחקר, כולל במטופלים עם גורמים סיכון רחבים ובמטופלים עם מחלה קרדיווסקולרית מאובחנת.

לסיכום, במחקר גדול ובינלאומי זה במטופלים עם סוכרת סוג 2 ממדינות אסיה והאוקיינוס השקט, המזרח התיכון וצפון אמריקה, התחלה של טיפול ב-SGLT-2i הייתה קשורה בסיכון נמוך לתוצאי אירועים קרדיווסקולריים עבור מגוון רחב של תוצאים ומאפייני מטופלים.

מקור: 

Kosiborod M. et al (2018). JACC VOL. 71, NO. 23, 2018

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 2,  מעכבי SGLT-2,  מחקר בינלאומי,  תחלואה קרדיווסקולרית