MS

שיקום במטופלים עם טרשת נפוצה - מה צופן העתיד?

ישנן ראיות התומכות בהשפעה של אימון מבוסס רובוטיקה וטכנולוגיה אך עליונותו של אימון זה לעומת טיפולים אחרים טרם בוססה

בית חולים שיקומי (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה עוסק בשימוש בשיקום בסיוע רובוטי במטופלים עם טרשת נפוצה. מטרת המחקר הייתה להעריך או לאמן תפקוד הליכה וגפה עליונה. עבור תפקוד גפה עליונה, אימון בסיוע רובוטי הוביל לשיפור באיכות תנועה בהשגת משימות אך ההשפעה הקלינית של האימון על מבחנים מסורתיים לא תמיד נמצאה לאחר סבבי אימון מרובים. יש צורך בחשיבה נוספת לגבי אימון למשימות ספציפיות ומעורבות הידיים. מספר גובר של מחקרי RAGTי(robot assisted gait training) מדווחים על ההשפעה של תכניות אימון הנמשכות מספר שבועות אך לעיתים קרובות השפעה זו דומה להשפעות של תכניות אימון קונבנציונאליות. עם זאת, דרושה ערנות להשפעה של תמיכת משקל-גוף על ידי מערכות טכנולוגיות המאפשרות תמיכה לפי אחוזים רצויים.

ככלל, ישנן ראיות התומכות בהשפעה של אימון מבוסס רובוטיקה וטכנולוגיה אך עליונותו של אימון זה לעומת טיפולים אחרים טרם בוססה. יש צורך במחקר נוסף בנוגע להשפעה של טכנולוגיות שונות ואסטרטגיות למידה מוטוריות המיושמות בטכנולוגיות שונות.

מקור: 

Lamers, I. et al.  (2018) Rehabilitation Robotics . 253

נושאים קשורים:  MS,  טרשת נפוצה,  שיקום,  רובוטיקה,  RAGT,  הליכה,  מחקרים
תגובות