לידה מוקדמת

טבעת נרתיקית למניעת לידה מוקדמת

בנשים עם צוואר רחם קצר ולאחר אירוע של לידה מוקדמת מאיימת, שימוש בטבעת נרתיקת אמנם לא הוריד את מקרי הלידה המוקדמת בשבוע צעיר מ-34, אבל כן הוריד את מקרי הלידה המוקדמת בשבוע צעיר מ-37, את כמות האשפוזים על רקע של לידה מוקדמת מאיימת ואת כמות הנשים שסבלו מפקיעה מוקדמת של הקרומים

הריון ולידה (צילום: אילוסטרציה)

נכון לרגע ביצוע מחקר זה, אין התערבות שהוכחה כיעילה בהפחתת הלידה המוקדמת הספונטנית בהריונות עם עובר אחד לאחר אירוע של לידה מוקדמת מאיימת וצוואר רחם קצר.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך האם טבעות נרתיקיות (Cervical Pessary) יכולות להיות מועילות במניעת לידה מוקדמת בנשים עם עובר אחד וצוואר רחם קצר לאחר אירוע של לידה מוקדמת מאיימת.

המחקר אקראי ועם קבוצת ביקורת. המחקר נערך בקרב 357 נשים בהריון (בין שבועות 240-336) שלא ילדו ב-48 השעות שלאחר לידה מוקדמת מאיימת ושנותר להן צוואר רחם קצר (≤25 מ"מ בשבועות 240-296, ≤15 מ"מ בשבועות 300-336). המטופלות הוקצו באופן אקראי לטיפול עם טבעת נרתיקית (n=179) או לטיפול המקובל (n=178). התוצא העיקרי שנמדד היה לידה ספונטנית מוקדמת לפני שבוע 34 להריון. כמו כן נמדדו במחקר זה הארעות של לידה בשבוע <28 ושבוע <37 ותמותת ותחלואת היילוד. הניתוח בוצע בשיטת Intention-to-treat.

החוקרות לא מצאו הבדל משמעותי בין קבוצת הטבעת הנרתיקית לקבוצת טיפול המקובל לגבי התוצא המרכזי, לידה מוקדמת לפני שבוע 34 (19/177 [10.7%] בקבוצת הטבעת לעומת 24/175 [13.7%] בקבוצת הטיפול המקובל, סיכון יחסי 0.78, רווח בר-סמך 95%: 0.45-1.38). שיעורי לידה בשבוע צעיר מ-37 היו נמוכים יותר בקבוצת הטבעת הנרתיקית (26/177 [14.7%] לעומת 44/175 [25.1%], סיכון יחסי 0.58, רווח בר-סמך 95%: 0.38-0.90, P=0.01). פקיעת קרומים מוקדמת (PPROM) התרחשה באופן משמעותי פחות בקבוצת הטבעת הנרתיקית (4/177 [2.3%] לעומת 14/175 [8.0%], סיכון יחסי 0.28, רווח בר-סמך 95%: 0.09-0.84, P=0.01). בנוסף, בקבוצת הטבעת הנרתיקית נרשמו פחות אשפוזים חוזרים בעקבות אירועים של לידה מוקדת מאיימת (8/177 [4.5%] לעומת 35/175 [20.0%], סיכון יחסי 0.23, רווח בר-סמך 95%: 0.11-0.4, P<0.0001). לא היו אירועים בלתי רצויים חמורים אצל היולדות ותמותה ותחלואה עוברית היו דומות בקרב שתי הקבוצות.

לסיכום, שימוש בטבעת נרתיקית לא הוריד בצורה משמעותית את מקרי הלידה המוקדמת בשבוע מוקדם מ-34 בנשים עם צוואר רחם קצר לאחר אירוע של לידה מוקדמת מאיימת אבל כן הפחיתו בצורה משמעותית את שיעורי הלידה המוקדמת בשבוע צעיר מ-37, כמות האשפוזים החוזרים בעקבות לידה מוקדמת מאיימת וכן את כמות מקרי ה-PPROM.

מקור: 

Pratocorna L. et al (2018). American Journal of Obstetrics & Gynecology , 99.e1 - 99.e16

נושאים קשורים:  לידה מוקדמת,  מחקר אקראי,  קבוצת ביקורת,  צוואר רחם קצר,  טבעת נרתיקית,  PPROM,  מחקרים
תגובות