שינה

השפעת איכות השינה על הבריאות המנטלית

החוקרים מצאו שאיכות השינה יכולה להסביר כ-12% מהשונות שתורמת לדיכאון, חרדה ולחץ באוכלוסייה לא קלינית

06.08.2018, 12:48

איכות שינה מתקשרת לבריאות הנפשית הן באוכלוסיות קליניות והן באוכלוסיות לא קליניות. עם זאת, קיים מידע רב יותר בנוגע לקשר בקבוצות קליניות. על כן, חסר מידע בנוגע לאופן שבו משתנים מסוימים, בהם גורמים סוציו-דמוגרפיים, משפיעים על קשר זה באוכלוסיות לא קליניות. במחקר זה, העריכו החוקרים שבאוכלוסייה לא קלינית איכות השינה תחזה את מצב הבריאות הנפשית ושגורמי גיל, מדינה ומגדר ימתנו קשר זה.

המחקר כלל 1,552 משתתפים מפורטוגל, ברזיל וספרד. החוקרים אמדו את איכות השינה באמצעות מדד איכות השינה של פיטסבורג (Pittsburgh Sleep Quality Index) והבריאות הנפשית הוערכה באמצעות סולם 21 לדיכאון, חרדה ולחץ. החוקרים עשו שימוש במודל רגרסיה לינארי רב משתנים על מנת לבדוק את השערת המחקר.

המודל המתוקן הסביר 10.1%, 12.3% ו-13.1% מהשונות עבור דיכאון, חרדה ולחץ, בהתאמה. תוצאות אלה מציעות שקיימים מספר מקורות לשונות.

תוצאות המחקר מאששות את ההשערה שאיכות שינה יכולה לחזות בריאות נפשית באוכלוסיות לא קליניות וששונות המדינה היא ממסכת משמעותית של קשר זה.

מקור: 

Alexandra Del Rio Joao, K. et al. Sleepmedicine (2018). 46

נושאים קשורים:  שינה,  איכות שינה,  בריאות הנפש,  ברה"נ,  פסיכולוגיה,  פסיכיאטריה,  נפש,  חרדה,  לחץ,  דיכאון,  מחקרים
תגובות