HCV

היארעות וסילוק ספונטני של HCV בקרב אנשים המזריקים סמים

החוקרים מצאו כי באוכלוסייה זו המצאות גבוהה מאוד של הנגיף וכי קרוב ל-25% מהמשתתפים סילקו את הנגיף באופן ספונטני

התמכרות (אילוסטרציה)
התמכרות (אילוסטרציה)

צורת ההעברה העיקרית עבור HCV הינה באמצעות שיתוף מחטים ומזרקים לא סטריליים בקרב אנשים המזריקים סמים (people who inject drugs - PWID). אסטרטגיית ארגון הבריאות העולמי להדברת HCV עד שנת 2030 מתקדמת בהגברת המאמצים לטפל ב-PWID אשר גורמים להתפשטות הנגיף. בקרב אנשים מתוכנית החלפת המחטים בשטוקהולם (Stockholm needle exchange program), ההימצאות של HCV הינה 60%. מטרת המחקר הייתה לבחון את היארעות HCV, שיעור סילוק HCV ספונטני ומנבאים הקשורים בזיהומים חדשים וחוזרים בקרב משתתפי התוכנית.

במחקר השתתפו 2,320 אנשים אשר נבדקו לסטטוס HCV בתחילת המחקר והשיבו על שאלון בנוגע למאפיינים סוציודמוגרפיים והתנהגות הקשורה בהזרקות. בדיקות HCV בוצעו במרווחי זמן של 3-6 חודשים.

החוקרים מצאו כי ההימצאות של anti-HCV בקרב משתתפי התוכנית הייתה 77% עם המצאות HCV RNA של 57%. 24% היו חיוביים ל-anti-HCV אך בעלי HCV RNA שלילי וסילקו באופן ספונטני את הנגיף. שיעור ההימצאות הכולל של HCV היה 22/100 שנות חיים. שיעור היארעות HCV בקבוצה הנאיבית לטיפול היה 26 לכל 100 שנות חיים ובקבוצת האנשים שסילקו את הנגיף באופן ספונטני 19/100 שנות חיים. למרות שלא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין הדבקה ב-HCV בשתי הקבוצות (31 לעומת 29%) השיעור של פינוי HCV ספונטני היה נמוך באופן מובהק בקבוצת האנשים הנאיביים לטיפול - 20% לעומת 44%, p<0.05).

החוקרים מסכמים כי שיעור גבוה של היארעות HCV נצפה בקרב PWID ומדגיש שטיפול באוכלוסייה זו צריך להינתן במקביל להפחתת הסיכון להדבקה על מנת לעמוד ביעדי ארגון הבריאות העולמי של הדברת HCV. מאמצים אלו צריכים לכלול תכניות החלפת מחטים וטיפול יעיל להתמכרויות חומרים ובכלל זה טיפול עם תחליפי אופיאטים.

מקור: 

Kaberg, M. et al.  (2018) Journal of Viral Hepatitis . Accepted Article

נושאים קשורים:  HCV,  משתמשי סמים,  סילוק ספונטני,  WHO,  מחקרים
תגובות