מחקרים

עדכונים אודות אוקרוואס הוצגו בכנס השנתי ה-70 של האקדמיה האמריקנית לנוירולוגיה (AAN)

נתוני בטיחות חדשים מתאימים לפרופיל תועלת-סיכון המועדף של OCREVUS, הן עבור טרשת נפוצה התקפית והן עבור טרשת נפוצה מתקדמת ראשונית. שיעור החולים עם שינויים בעלי משמעות קלינית בספירת הדם ובתפקודי הכבד והכליות היה נמוך תחת טיפול ב-Ocrelizumab

29.07.2018, 15:47
טרשת נפוצה (צילום: אילוסטרציה)
טרשת נפוצה (צילום: אילוסטרציה)

סוכם ונערך – ע"י דר' מרק דולב, המרכז לטרשת נפוצה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא

בכנס השנתי של האקדמיה האמריקנית לנוירולוגיה שהתקיים בלוס אנג'לס הוצגו נתוני יעילות ובטיחות חדשים של אוקרוואס על ידי הרופאים המובילים בתחום טרשת נפוצה. העדכונים כללו תוצאות ממחקרי הפאזה השלישית (Double blind) ובמחקרי ההמשך שלהם (OLE; open label extension) שעקבו אחר החולים למשך עד 4 שנים.

מחקרי הפאזה השלישית של Ocrelizumab כוללים אלפי חולים. שני מחקרי OPERAי(OPERA I, II) בדקו את תוצאות הטיפול בתרופה בהשוואה לטיפול אימונומודלטורי אחר (אינטרפרון בטא: IFN β-1a) בחולי טרשת נפוצה התקפית (RMS), ומחקר ORATORIO בדק את התרופה בהשוואה לפלצבו בחולי טרשת נפוצה מסוג מתקדם ראשוני (PPMS).

בעבודתו של פרופ' Hauser הוצגו תוצאות אנליזת בטיחות הטיפול ב-Ocrelizumabבהרצאתו הוא התייחס למידע שהתקבל מכלל המחקרים הקליניים של התרופה בטרשת נפוצה, כולל מחקרי הפאזה השלישית (OPERA I, II, ORATORIO), מחקרי ההמשך שלהם (OLE) וכן מחקרי פאזה IIIb:יCHORDS, CASTING ,OBOE,VELOCE.

פרופ' Hauser התייחס לסיכון להתפתחות של זיהומים חמורים, התפתחות ממאירוית במחקרים הנ"ל וגם לסיכון להתפתחות Progressive multifocal leukoencephalopathyי(PML). העבודה מסכמת נתונים של למעלה מ-3,700 משתתפים במחקרי אוקרליזומאב (אוקרוואס) ומציגה את שיעור תופעות הלוואי עבור כל 100 שנות מטופל (PY100;יpatient yearsי100), כמקובל.

שיעור המטופלים שהפסיקו טיפול בעקבות תופעות לואי היה 1 ל-100 שנות מטופל בקרב המטופלים ב-Ocrelizumab וכן בקרב המטופלים בפלצבו, בעוד שהשיעור בקרב המטופלים באינטרפרון היה 4 ל-100 שנות מטופל. שיעור תופעות הלוואי הכללי היה דומה בקרב 3 הקבוצות: המטופלים ב-Ocrelizumab, באינטרפרון ובפלצבו.

שיעור המחלות הזיהומיות שדווחו היה סביב 70 מקרים ל-100 שנות מטופל בכל אחת מקבוצות המטופלים הנ"ל, כאשר מרביתן היה דלקות בדרכי הנשימה העליונות ודלקות בדרכי השתן.

כאבי ראש דווחו בשיעור של 7 מקרים ל-100 שנות מטופל בקבוצת המטופלים ב-Ocrelizumab ובפלצבו, בעוד שיעור של 12 מקרים ל-100 שנות מטופל דווחו בקבוצת המטופלים באינטרפרון.

במצגת התייחס פרופ' Houser לסיכון להתפתחות של מחלות ממאירות בקרב חולים שטופלו ב-Ocrelizumab, שהיה דומה לסיכון בקרב האוכלוסיה הכללית. זאת בהשוואה למעקבים אפידימיולוגיים בארה"ב, קנדה, שבדיה ודנמרק. עד אפריל 2018 לא דווח אף מקרה של PML הקשור לטיפול ב-Ocrelizumab.

על פי מסקנותיו של פרופ' Hauser בסיום ההרצאה, הנתונים מראים כי Ocrelizumab הינה תרופה יעילה גם אצל חולי טרשת נפוצה במהלך התקפי וגם אצל חולים עם מהלך מתקדם ראשוני, ואינה מעלה סיכון לתופעות לוואי של זיהומים קשים או התפתחות מחלות ממאירות.

עבודתו של Wolinsky et al, שהוצגה בפוסטר, התמקדה בשינוים במדדים המעבדתיים אצל חולי טרשת נפוצה שטופלו ב-Ocrelizumab. העבודה התייחסה לשינויים בעלי משמעות קלינית בתפקודי הכבד, הכליות, בלוטת התריס ובספירת הדם אצל מטופלים אשר קיבלו Ocrelizumab במהלך מחקרי הפאזה השלישית של Ocrelizumab י(OPERA I, II, ORATORIO).

השינוי המעבדתי הנפוץ ביותר היה עליה בתפקודי הכבד. במחקרי OPERA (טיפול ב- Ocrelizumab מול IFN β-1a בחולי RMS) שיעור החולים עם עליה משמעותית קלינית ברמות ALT,יAST, ו-GGT היה גבוה יותר בקרב המטופלים באינטרפרון (17.7%, 10.1%, 9.1% בהתאמה) לעומת Ocrelizumabי(5.1%, 2.2%, 4.3% בהתאמה). במחקר ORATORIO שיעור החולים עם עליה משמעותית קלינית ברמות ALT,יAST, ו-GGT היה דומה בין המטופלים בפלסבו (3.3%,7.5%, 4.6% בהתאמה) והמטופלים ב-Ocrelizumabי(6.9%, 2.9%, 6.9% בהתאמה).

השינויים בבדיקות של תפקודי הכליות בכל קבוצות מחקרים היו שוליים וחסרי משמעות קלינית.

במחקרי OPERA שיעור החולים עם עליה משמעותית קלינית ברמות TSH היה גבוה יותר בקרב המטופלים באינטרפרון (1.9%) לעומת Ocrelizumabי(0.4%).

מבחינת תוצאות ספירות הדם, במחקרי OPERA (טיפול ב- Ocrelizumab מול IFN β-1a בחולי RMS) שיעור החולים עם ירידה משמעותית קלינית ברמות התאים הלבנים (WBC; white blood cells) היה גבוה יותר בקרב המטופלים באינטרפרון (14%) לעומת Ocrelizumabי(2.6%). מלבד הבדל זה, השפעת Ocrelizumab על שינויים משמעותיים קלינית בספירת הדם היתה דומה הן לזו של אינטרפרון במחקרי OPERA, והן לזו של פלצבו במחקר ORATORIO.

המחברים סיכמו כי בסך הכל שיעור החולים עם שינויים בעלי משמעות קלינית בספירת הדם ובתפקודי הכבד והכליות היה נמוך תחת טיפול ב-Ocrelizumab.

שאלה חשובה העומדת בפני הרופא והמטופל, היא היכולת לחסן מטופלים כנגד מחלות זיהומיות, כגון טטנוס, שפעת ודלקת ריאות הנגרמת על ידי חיידקי פנומוקוק. במסגרת הכנס הוצג מחקר ה-VELOCE, בשיתוף פרופ' עמית בר אור, שבדק את התגובה ההומורלית לחיסוני טטנוס (TT; tetanus toxoid), פנמוקוק 23-PPVי(23 valent pneumococcal polysaccharide vaccine),י13-PCVי(13 valent pneumococcal conjugate vaccine) וחיסון לשפעת עונתית, בקרב חולי RMS המטופלים ב-Ocrelizumab.

מחקר זה הראה כי התגובה ההומורלית לחיסונים הינה קיימת, אם כי מוחלשת, בקרב החולים עם ירידה ברמות תאי B לאחר טיפול ב-Ocrelizumab, לעומת חולי RMS שלא טופלו ב-Ocrelizumab. ממצאים אלה תומכים בהמלצות הקיימות לגבי חיסונים במטופלים ב-Ocrelizumab: מומלץ להשלים את כל החיסונים הנדרשים על פי ההנחיות לפחות 6 שבועות טרם תחילת הטיפול. הכותבים ממליצים גם כי על המטופלים לקבל חיסון עונתי לשפעת משום שעדיין קיים פוטנציאל לתגובה הומורלית שמספקת הגנה.

הנתונים החדשים שהוצגו ב־AAN, המייצגים 3,778 חולי טרשת נפוצה התקפית וטרשת נפוצה מתקדמת עם 9,474 שנות מטופל של חשיפה ל־Ocrelizumab במסגרת מחקרים קליניים, נותרו עקביים ומדגימים כי OCREVUS הינה תרופה יעילה עם פרופיל בטיחותי טוב, המאפשר שימוש ממושך כטיפול בחולי טרשת נפוצה הן עם מהלך התקפי, והן עם מהלך מתקדם ראשוני.

נכון ליולי 2018, למעלה מ־50,000 חולים טופלו ב־OCREVUS ברחבי העולם.

References:

1.Hauser SL et al. Safety of Ocrelizumab in Multiple Sclerosis: Updated Analysis inPatients With Relapsing and Primary Progressive Multiple Sclerosis. Presented at AAN 2018, Platform presentation number S36.001
2.Wolinsky JS et al. Routine Laboratory Measures in the Controlled Treatment Period of Phase III Ocrelizumab Trials in Relapsing and Progressive Multiple Sclerosis. Presented at AAN 2018, Poster 425.
3.Stokmaier D et al. Effect of Ocrelizumab on Vaccine Responses in Patients with Multiple Sclerosis. Presented at AAN 2018, Platform presentation number S36.002.
4.OCREVUS prescribing information, as approved by the Israeli Ministry of Health.

נכתב בשיתוף עם חברת רוש.

למידע מלא יש לעיין בעלון לרופא כפי שמאושר על ידי משרד הבריאות, ואשר נמצא במאגר התרופות באתר משרד הבריאות www.health.gov.il או באתר החברה www.roche.co.il תחת "המוצרים שלנו".

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  אוקרוואס
תגובות