מחקרים

הקשר בין שימוש בטבק ונגיף הפפילומה

במחקר חתך זה, נמצא שנשים שמעשנות באופן פעיל או סביל, נמצאות בסיכון גבוה להדבקות בנגיף פפילומה, מזן בסיכון גבוה, וזאת ללא קשר למספר הפרנטרים המיניים במהלך חייהן

מטרת המחקר הייתה להעריך את הקשר בין חשיפה לטבק לבין הדבקה בנגיף פפילומה (HPV) מזן בסיכון גבוה בקרב נשים בוגרות בארה"ב.

המחקר התבצע בעזרת ניתוח היסטורי של מידע על שלושה מחזורים דו-שנתיים רצופים (בין 2009-2014) בקרב נשים בוגרות (בנות 18-59)  מתוך שאלונים ממחקר החתך של הבריאות הלאומית ובדיקת תזונה. הנשים במחקר סיפקו משטח בדגימה עצמית של הנרתיק וצוואר הרחם. אפיון הגנוטיפ של זן הנגיף התבצע על הדגימות בעזרת בדיקת Linear Array HPV.יCotinine הוא תוצר מטבולי של ניקוטין, ונבדק בסרום של הנבדקות כסמן מהימן לחשיפה לניקוטין בעת האחרונה. המטופלות חולקו לשלוש קבוצות על פי ריכוז ה-Cotinine בדמן ובעזרת ערכים ממחקרים קודמים – לא מעשנות, מעשנות סבילות ומעשנות. אחוזים משוקללים מצורפים למידע המובא כאן על מנת לפצות על הסתברות לבחירה לא מתוקנת בקרב המשתתפות ותיקון לחוסר השתתפות.

מבין 5,158 הנשים שנכללו במחקר, 2,778 סווגו כלא מעשנות (57.1%, רווח בר-סמך 95%: 59.6% - 54.5%), 1,109 סווגו כמעשנות סבילות (18.4%, רווח בר-סמך 95%: 20.3% - 16.5%) ו-1,271 סווגו כמעשנות (24.6%, רווח בר-סמך 95%: 26.5% - 22.8%). המצאות נגיף הפפילומה הייתה שונה בין הקבוצות (P<0.001)י– 441 מעשנות (32.1%, רווח בר-סמך 95%: 34.7%-29.6%), 322 מעשנות סבילות (26.1%, רווח בר-סמך 95%: 29.7%-22.7%) ו-451 לא מעשנות (15.1%, רווח בר-סמך 95%:  17.1%-13.3%) אובחנו עם הדבקה בנגיף מזן מסוכן. כאשר החוקרים ביצעו התאמה של הנתונים לרקע דמוגרפי ומספר פרנטרים מיניים במהלך החיים, הסיכון, בהשוואה לנשים לא מעשנות, להדבקה בנגיף מזן מסוכן בקרב מעשנות (יחס הסיכויים 1.17, רווח בר-סמך 95%: 1.4-22) ומעשנות סבילות (יחס הסיכויים 1.4, רווח בר-סמך 95%: 1.1-1.8) היה מוגבה (P<0.001).

מסקנת החוקרים היא שבמחקר חתך גדול זה המבוסס על נתונים מהאוכלוסייה, נראה קשר בין נוכחות של סמן אובייקטיבי לשימוש בטבק לבין הדבקה נרתיקית בנגיף הפפילומה. עישון סיגריות וחשיפה סבילה לעישון היו קשורים בסיכויים מוגברים להדבק בנגיף פפילומה מזן מסוכן, ללא קשר למספר הפרטנרים המיניים במהלך חייה של הנבדקת.

מקור: 

Tarney C.M et al (2018). Obstetrics & Gynecology: July, p 45–51

נושאים קשורים:  מחקרים,  עישון,  פפילומה,  מחקר חתך
תגובות
 
אנונימי/ת
30.07.2018, 22:29

אנשים שדבקים בסיסמא "אם אוותר על עישון / שתייה / מתוקים / סקס חופשי / נהיגה פרועה / הימורים - בשביל מה שווה הבריאות?" (וזוגתם), האם הם בסיכון גבוה למחלות? (כנראה שכן)