השמנת יתר

גישות בקרב מתמחים לטיפול בהשמנת יתר

החוקרים מצאו שעל אף שמרבית המתמחים מכירים בחשיבות השמנת היתר, כמעט שלא נמצא תיעוד למצב ההשמנה של מטופליהם ברשומות בית החולים שהם כתבו

26.07.2018, 11:36
רופא עם מטופל עם השמנת יתר (אילוסטרציה)
רופא עם מטופל עם השמנת יתר (אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את הגישות וההרגלים של רופאים בהכשרה בכל הנוגע להערכה ולטיפול בהשמנת יתר (obesity).

לצורך מחקר זה, נסקרו 1,765 מכתבי קבלה ושחרור שנכתבו על ידי מתמחים בבית החולים General Medicine Hospital Boston במהלך 4 חודשים לא עוקבים. במהלך איסוף הנתונים צוינה כל התייחסות למשקל, השמנה, BMI והרכב רקמת שומן. לאחר מכן, כל קבוצת המתמחים נסקרה עבור תפישות והתנהגויות הקשורות להשמנת יתר.

השמנת יתר הוגדרה כנושא רפואי חשוב ביותר על ידי 98.5% מהמתמחים; 90% הבחינו נכונה בהשמנה מסוג 2 ע"ש Stunkard וכ-80% חישבו נכונה את ה-BMI  בהנתן גובה ומשקל ביחידות מטריות. מתמחים העריכו ביתר את שכיחות ההשמנה בקרב האוכלוסייה (הערכה: 75%. אמיתי: 35%) ואת שיעור תיעוד ההשמנה ברישומי בתי החולים (הערכה: 94%. אמיתי: 49.5%).

החוקרים מצאו ש-BMI או משקל נוכחי בזמן קבלה או שחרור לא דווח באף מסמך מתוך 1,765 מהמסמכים שנסקרו. כמו כן, רק כ-6% מהמטופלים עם השמנת יתר צוינו ככאלה במכתב הקבלה, השחרור או תוכנית הטיפול.

על בסיס ממצאים אלה הסיקו החוקרים שעל אף שמתמחים מכירים בהשמנת יתר ובהשפעותיה הקליניות, הם אינם מדווחים עליה בהערכת המטופלים. רמת תיעוד נמוכה זו של השמנת היתר והשפעתה על הטיפול הקליני מדגישה הזדמנות לא מנוצלת להקים מערך הפניות רלוונטי ולהתחיל טיפול בזמן בעל משמעות קלינית.

מקור: 

Srivastava G. et al. (2018) Obesity. Online.

נושאים קשורים:  השמנת יתר,  מתמחים,  חינוך רפואי,  תיעוד,  רשומות,  מדיקו-לגאלי,  בריאות הציבור,  BMI מדד מסת הגוף,  השמנת יתר חולנית,  מחקרים
תגובות
אנונימי/ת
28.07.2018, 02:22

ושוב יש להזכיר שהניזוקים העיקריים מאי הקפדה על מדידה ומעקב של משקל ו-BMI הם הקשישים, שבקרבם שינויים במשקל הם מדד פרוגנוסטי שלילי ביותר ויש לזהותו מוקדם ככל האפשר ולטפל בו ובגורמים בו באגרסיביות רבה.