פרו-קלציטונין

שימוש בפרו-קלציטונין לבחירת אנטיביוטיקה בזיהומים של דרכי האוויר התחתונות

בניגוד להשערת החוקרים, עבודה זו הדגימה כי שימוש בפרו-קלציטונין במסגרת המחלקה לרפואה דחופה, אינו מפחית את מספר ימי הטיפול האנטיביוטי בקרב אנשים עם חשד לדלקות בדרכי האוויר התחתונות לעומת הטיפול הרגיל

26.07.2018, 11:29
אנטיביוטיקה (אילוסטרציה)
אנטיביוטיקה (אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה לבחון את ההשפעה של שימוש מכוון פרו-קלציטונין באנטיביוטיקה על טיפול בזיהומים של דרכי האוויר התחתונות. המחקר בוצע ב-14 בתי חולים בארצות הברית עם היענות גבוה למדדי איכות עבור טיפול בדלקת ריאות. החוקרים סיפקו הכוונה לרופאים המטפלים בנוגע להמלצות הקליניות לטיפול בזיהומים של דרכי האוויר התחתונות והפירוש של בדיקות פרו-קלציטונין.

החוקרים חילקו באופן אקראי לשתי קבוצות מטופלים אשר התייצגו למחלקה רפואה דחופה עם חשד לזיהום בדרכי האוויר התחתונות ואשר עבורם, הרופא המטפל לא היה בטוח האם יש צורך באנטיביוטיקה. קבוצת הפרו-קלציטונין בה הרופא המטפל קיבל רמות פרו-קלציטונין בזמן אמת והנחיות בנוגע לטיפול אנטיביוטי בהתאם לרמת הקלציטונין וקבוצת הטיפול הרגיל. החוקרים שיערו כי תוך 30 ימים מתחילת המחקר מספר הימים בהם בוצע שימוש באנטיביוטיקה יפחת ושיעור המטופלים עם תוצאים שליליים בקבוצת הפרו-קלציטונין לא יהיה מעל 4.5% מעל קבוצת הביקורת.

באנליזת התוצאות הוכללו 1,656 מטופלים (826 היו בזרוע הפרו-קלציטונין ו-830 בזרוע הביקורת) כאשר 782 מתוכם (47.2%) אושפזו ו-984 (59.4%) קיבלו אנטיביוטיקה תוך שלושים ימים. הרופא המטפל קיבל את תוצאות בדיקת הפרו-קלציטונין עבור 792 מתוך 826 (95.9%) מטופלים בקבוצת ההתערבות (זמן חציוני עד קבלת תוצאות- 77 דקות) ועבור 18 מתוך 830 (2.2%) מהמטופלים בקבוצת הביקורת. בשתי הקבוצות רמות פרו-קלציטונין נמצאו קשורות להחלטה לטפל עם אנטיביוטיקה במחלקה לרפואה דחופה. לא נצפה הבדל בין קבוצת הפרו-קלציטונין לקבוצת הביקורת בהיבט מספר ימי הטיפול עם אנטיביוטיקה (זמן ממוצע 4.2 ו-4.3 ימים, בהתאמה; הבדל בין הקבוצות 0.05 ימים; רווח בר-סמך 95%: -0.6-0.5; p=0.87) או שיעור המטופלים עם תוצאים שליליים במהלך שלושים ימים.

מסקנת החוקרים היא כי חלוקת ערכות לבדיקת פרו-קלציטונין יחד עם הסבר על פירושן במחלקה לרפואה דחופה לא הובילה לשימוש מופחת באנטיביוטיקה לעומת טיפול רגיל באנשים עם חשד לזיהומים בדרכי האוויר התחתונות.

מקור: 

Huang, D.T. et al.  (2018) NEJM. DOI: 10.1056/NEJMoa1802670

נושאים קשורים:  פרו-קלציטונין,  רפואה דחופה,  דלקת ריאות,  אנטיביוטיקה,  מחקרים
תגובות