אלרגיה לפניצילין

ההשפעה של אלרגיה לאנטיביוטיקה מסוג בטא-לקטם במאושפזים עקב ממאירות המטולוגית

במחקר רטרוספקטיבי חדש נמצא שמטופלים שדיווחו על אלרגיה לבטא-לקטמים נמצאו עם תוצאות קליניות גרועות יותר, כולל משך אשפוז ארוך יותר ושיעור תמותה גבוה יותר

23.07.2018, 10:45
אנטיביוטיקה (צילום: אילוסטרציה)

מטופלים המאושפזים עם ממאירויות המטולוגיות חשופים במיוחד לזיהומים. ההשפעה של אלרגיה לאנטיביוטיקה מסוג בטא-לקטם באוכלוסייה זו טרם תוארה. במחקר חדש שנערך ב-Hospital of the University of Pennsylvania ארה"ב, ביקשו החוקרים להגדיר את ההשפעה של כותרת של אלרגיה לבטא-לקטמים בלבד (beta-lactam only allergy, BLOA) על התוצאות הקליניות של מאושפזים עם ממאירות המטולוגית אשר נזקקו לקבל טיפול אנטיביוטי סיסטמי, בהשוואה למטופלים ללא אלרגיה לבטא-לקטם (NBLA).

לקריאה נוספת:

החוקרים ערכו מחקר קוהורט רטרוספקטיבי בקרב מבוגרים מאושפזים עם ממאירות המטולוגית בשני בתי חולים שלישוניים בין השנים 2010 ו-2015. התוצא העיקרי נקבע כמשך האשפוז לאחר מתן ראשון של אנטיביוטיקה. תוצאים משניים היו אשפוזים חוזרים, תמותה, סיבוכים, עלויות ושימוש באנטיביוטיקה.

מתוך 4,671 מטופלים אשר השתתפו במחקר, ל-38.3% היה לוקמיה, 4.9% לימפומה מסוג הודג'קין, 36.1% לימפומה שאינה הודג'קין, ו-20.7% מיאלומה נפוצה. מתוך המטופלים, 35.1% דיווחו על אלרגיה לאנטיביוטיקה, ו-14.1% (n=660) על BLOA (שכלל 9.3% עם אלרגיה לפניצילין בלבד ו-3.3% עם אלרגיה לצפלוספורין בלבד). מטופלים עם BLOA נמצאו עם משך אשפוז ממוצע ארוך יותר בהשוואה למטופלים עם NBLAי(11.3 בהשוואה ל-7.6 ימים, P<0.001), אשר נשאר מובהק סטטיסטית גם לאחר תיקון רב-משתני. מטופלים עם BLOA גם היו עם תוצאות גרועות יותר באופן מובהק, במונחים של תמותה לאחר 30 ימים (7.6% בהשוואה ל-5.3%; P=0.017) ולאחר 180 ימים (15.8% בהשוואה ל-12.2%; P=0.013), אשפוזים חוזרים תוך 30 ימים, שיעור זיהום ב- Clostridium difficile, עלויות אשפוז (223,046$ בהשוואה ל-173,256$; P<0.001), סוגי האנטיביוטיקה שקיבלו, ומשך הטיפול האנטיביוטי.

לאור הממצאים, החוקרים מסכמים שבקרב מטופלים המאושפזים עקב ממאירות המטולוגית, מטופלים שדיווחו על אלרגיה לבטא-לקטמים נמצאו עם תוצאות קליניות גרועות יותר ועלויות גבוהות יותר של טיפול רפואי בהשוואה למטופלים ללא כותרת של אלרגיה לבטא-לקטמים.

מקור:

Kuan-Hsiang Gary Huang, Valerie Cluzet, Keith Hamilton, Olajumoke Fadugba; The Impact of Reported Beta-Lactam Allergy in Hospitalized Patients With Hematologic Malignancies Requiring Antibiotics, Clinical Infectious Diseases, Volume 67, Issue 1, 18 June 2018, Pages 27–33, https://doi.org/10.1093/cid/ciy037

נושאים קשורים:  אלרגיה לפניצילין,  בטא לקטם,  אנטיביוטיקה,  ממאירות המטולוגית,  מחקרים
תגובות