הפטיטיס B

העברת הפטיטיס B מהאם ליילוד - מהו ערך הסף של העומס הנגיפי לתחילת טיפול?

במחקר חדש נמצא שבערך סף של עומס נגיפי (HBV DNA) מעל מיליון יחידות בינלאומיות למיליליטר, אצל נשים אשר קיבלו טיפול אנטי-ויראלי החל משבוע 32 להיריון שיעור ההעברה בין אם ליילוד עמד על 0.85% בלבד, זאת בהשוואה לשיעור של 8.7% אצל נשים עם עומס נגיפי גבוה אשר סירבו לקבל טיפול זה

16.07.2018, 17:59

התחלה של טיפול אנטי-ויראלי טרום-לידתי במצב של עומס נגיפי גבוה היא מומלצת בכדי למנוע העברה של הפטיטיס B מהאם ליילוד, אך ערך הסף של העומס הנגיפי אשר עבורו מומלץ להתחיל טיפול אינו ברור. בדיקה כמותית של HBsAg הוצעה כבדיקת סקר חלופית בזיהוי עומס נגיפי גבוה במצב זה. ההנחיות הקליניות השונות מציעות לבדוק את התגובה לחיסון ועדות לזיהום בכל התינוקות.

במחקר חדש שנערך ב-Liverpool Hospital בסידני, אוסטרליה, ביקשו החוקרים לבחון מחדש את ערכי הסף של העומס הנגיפי, את ערך הניבוי של HBsAg כמותי, ואת הצורך בבדיקות מעקב אצל יילודים בקוהורט שנבדק.

החוקרים ביצעו מחקר קוהורט רטרוספקטיבי של 469 זוגות של אימהות ויילודים אשר נמצאו חיוביים ל-HBsAg בשני בתי חולים שלישוניים בסידני, אוסטרליה. לנשים עם עומס נגיפי מעל 106 IU/mL הוצע טיפול אנטי-ויראלי (למיבודין [אפיביר] או טנופוביר דיספרוקסיל פומראט) החל משבוע 32 להיריון. החוקרים ניתחו את ההעברה ואת התגובה לחיסון לפי העומס הנגיפי. החוקרים גם כן בדקו את השימושיות של HBsAg כמותי בזיהוי עומס נגיפי גבוה.

העברה מאם ליילוד התרחשה רק במצב של עומס נגיפי גבוה, ב-0.85% (1/117) מתוך אלו שקיבלו טיפול אנטי-ויראלי וב-8.66% (2/23) מתוך אותן נשים שבחרו שלא לקבל את הטיפול האנטי-ויראלי. HBsAg כמותי לא זיהה באופן מדויק את האימהות בסיכון גבוה עם HBV DNA מעל 106 IU/mL. תגובה חיסונית מוצלחת נמדדה אצל 98.7% מהיילודים, ו-99.4% כאשר העומס הנגיפי היה מתחת ל-106 IU/mL.

טיפול אנטי-ויראלי שהוחל בשבוע 32 להיריון בעומס נגיפי אימהי של מעל 106 IU/mL מצליח למנוע כמעט לגמרי את ההעברה של הנגיף מהאם ליילוד. HBsAg כמותי אינו מנבא עומס נגיפי גבוה בצורה אמינה. כאשר העומס הנגיפי האימהי הוא מתחת ל-106 IU/mL, יעילות גבוהה של החיסון יחד עם העברה אפסית מצביעים על כך שישנו ערך קטן מאוד בבדיקות סקר של יילודים.

מקור:

Thilakanathan C, Wark G, Maley M, et al. Mother‐to‐child transmission of hepatitis B: Examining viral cut‐offs, maternal HBsAg serology and infant testing. Liver Int. 2018;38:1212–1219. https://doi.org/10.1111/liv.13736  

נושאים קשורים:  הפטיטיס B,  עומס נגיפי,  טיפול אנטי-ויראלי,  העברה מאם ליילוד,  מחקרים
תגובות