כולסטרול

רישום סטטינים ובדיקות סקר להיפרכולסטרולמיה

במחקר אמריקאי גדול אשר בחן נתונים לאומיים בין השנים 1999-2014 נמצא כי בדיקות סקר ורישום סטטינים לוקים בחסר באנשים עם היפרכולסטרולמיה משפחתית ודיסליפידמיה קשה

12.07.2018, 13:14
חסמי בטא וסטטינים (צילום: אילוסטרציה)

היפרכולסטרולמיה משפחתית (Familial hypercholesterolemia- FH) ועליות אחרות ב-LDL-C מגבירות באופן מובהק את הסיכון למחלה קרדיווסקולרית טרשתית. עם זאת, ראיות עכשוויות מרמזות כי שיעורי רישום סטטינים נותרו נמוכים. שיעורים לאומיים של בדיקות סקר, מודעות וטיפול עם סטטינים בקרב אנשים עם FH או דיסליפידמיה קשה אינם ידועים.

במסגרת המחקר נאספו נתונים מה-National Health and Nutrition Examination Survey בין השנים 1999 ו-2014 על מנת להעריך שיעורי המצאות של בדיקות סקר, מודעות ושימוש בסטטינים מדווחים עצמית בקרב מבוגרים בארצות הברית (42,471 משתתפים המייצגים 212 מיליון מבוגרים בארה"ב) עם FH (על פי הקריטריונים ההולנדיים) ודיסליפדמיה קשה שהוגדרה כרמות LDL-C שוות או גבוהות מ-190 מיליגרם לדציליטר. בוצע שימוש ברגרסיה לוגיסטית על מנת לזהות גורמים סוציודמוגרפיים וקליניים הקשורים במודעות להיפרכולסטרולמיה וטיפול עם סטטינים.

החוקרים מצאו כי ההימצאות המשוערת של FH וודאית או מסתברת בארצות הברית הינה 0.47% (שגיאת תקן, 0.03%) ושל דיסליפידמיה קשה הינה 6.6% (שגיאת תקן, 0.2%). התדירות של בדיקות סקר לכולסטרול והמודעות הייתה גבוהה (מעל 80%) בקרב מבוגרים עם HF או דיסליפידמיה וודאית או מסתברת. עם זאת, שימוש בסטטינים היה נמוך באופן מקיף (52.3% [שגיאת תקן, 8.2%] מהמבוגרים עם FH וודאית או מסתברת ו-37.6% [שגיאת תקן, 1.2%] במבוגרים עם דיסליפידמיה קשה). רק 30.3% מהמטופלים עם FH וודאית או מסתברת אשר נטלו סטטינים לקחו סטטין פוטנטי. ההימצאות של שימוש בסטטינים במבוגרים עם דיסליפדמיה קשה גבר עם הזמן (מ-29.4% ל-47.7%) אך לא יותר מאשר המגמה באוכלוסייה הכללית (מ-5.7% ל-17.6%). גיל מבוגר, סטטוס ביטוח בריאות, מטפל קבוע, סוכרת, יתר לחץ דם ורקע של מחלה קרדיווסקולרית טרשתית מוקדמת היו קשורים בשימוש גבוה יותר בסטטינים.

מסקנת החוקרים היא כי למרות ההימצאות הגבוהה של מודעות ובדיקות סקר לכולסטרול, רק כ-50% מהמבוגרים עם FH מקבלים סטטינים ומספר האנשים המקבלים סטטין פוטנטי, אף קטן מזאת. מטופלים צעירים וללא ביטוח נמצאים בסיכון הגבוה ביותר לא לעבור בדיקות סקר ולא לקבל טיפול מספק. מחקר זה מדגיש את הצורך בשיפור התדירות של בדיקות סקר לכולסטרול ומתן סטטינים לאוכלוסיות בסיכון. מחקרים נוספים דרושים על מנת להבין כיצד לסגור פערים אלו באבחון וטיפול.

מקור: 

Bucholz, E.M. et al. (2018) Circulation. 137, 2218

נושאים קשורים:  כולסטרול,  בדיקות סקר,  טיפול,  דיסליפדמיה,  היפרכולסטרולמיה משפחתית,  מחקרים
תגובות