מחקרים

שימוש בהידרוכלורותיאזיד נמצא קשור לעלייה בשכיחות מלנומה

במחקר גדול בדנמרק נמצא קשר בין שימוש ממושך בהידרוכלורותיאזיד וסרטן עור מסוג מלנומה, בעוד שתרופות אחרות ליתר לחץ דם לא העלו סיכון זה

12.07.2018, 10:57

הידרוכלורותיאזיד (דיזותיאזיד) היא תרופה משתנת הנמצאת בשימוש נרחב לטיפול ביתר לחץ דם. לאחרונה נמצא כי היא קשורה לעלייה בסרטן עור שאינו מסוג מלנומה. מחקר זה בדק האם שימוש בהידרוכלורותיאזיד קשור גם בשכיחות יתר של סרטן עור מסוג מלנומה.

במחקר שנערך בדנמרק והסתמך על מאגר מידע רפואי לאומי נכללו חולים עם אבחנה היסטולוגית של מלנומה בשנים 2005-2014. לכל חולה הותאמו 10 מקרי ביקורת בריאים תואמי גיל ומין. יחס הסיכון למלנומה חושב באמצעים סטטיסטיים, ביחס למשך השימוש בהידרוכלורותיאזיד ובהשוואה לתרופות אחרות ליתר לחץ דם.

כ-20,000 מקרי מלנומה הושוו לכ-190,000 מקרי ביקורת. 2.1% מחולי המלנומה ו-1.8% ממקרי הביקורת הוגדרו כמי שנחשפו משמעותית להידרוכלורותיאזיד (נטלו מעל 50,000 מ״ג במצטבר), עם יחס סיכונים של 1.22 למלנומה (רווח בר סמך של 95%: 1.09-1.36). לא נמצא יחס תלוי מינון. הסיכון הגבוה ביותר היה למלנומה מסוג נודולרי (יחס סיכונים 2.05, רווח בר סמך של 95%: 1.54-2.72) ולנטיגו (1.61, רווח בר סמך של 95%: 1.03-2.5). תרופות אחרות ליתר לחץ דם לא נמצאו קשורות לסיכון מוגבר למלנומה (חוסמי ACE, חוסמי A2R, חוסמי סידן).

במחקר זה נמצא כי שימוש ממושך בתרופה הידרוכלורותיאזיד קשור בעלייה בשכיחות סרטן עור מסוג מלנומה בעוד שתרופות אחרות ליתר לחץ דם לא נמצאו קשורות לעלייה בסרטן זה.

מקור:

Association of Hydrochlorothiazide Use and Risk of Malignant Melanoma. Pottegård A, et al. JAMA Intern Med. 2018 May 29.

ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  הידרוכלורותיאזיד,  מלנומה,  סרטן עור,  יתר לחץ דם
תגובות