פרצטמול

נזק כבדי עקב מנת יתר של פרצטמול: הבדלים בין המינים

במחקר חדש נמצא שפגיעה ואי-ספיקה כבדית חריפים עקב שימוש בפרצטמול נפוצים יותר וחמורים יותר בנשים מאשר גברים, ונשים נמצאות בסיכון מוגבר לאנצפלופתיה כבדית חמורה מאשר גברים

11.07.2018, 11:33
פרצטמול (אילוסטרציה)
פרצטמול (אילוסטרציה)

מנת יתר של פרצטמול הינה הגורם המוביל לפגיעה כבדית חריפה  (acute liver injury, ALI) ואי ספיקה כבדית חריפה (acute liver failure, ALF) בעולם המפותח. הבדלים בין המינים בטוקסיות כבדית עקב שימוש בפרצטמול טרם תוארו בספרות. במחקר חדש, שנערך ב- University of California בארה"ב, ביקשו החוקרים לעמד על הבדלים אלו.

החוקרים אספו דאטה מקוהורט ה-Acute Liver Failure Study Group, מרשם לאומי של 32 מרכזים רפואיים אקדמיים בצפון אמריקה שכולל מבוגרים עם ALI או ALF, מתוכם 1,162 מטופלים עם ALI עקב שימוש בפרצטמול (n=250) או ALF עקב שימוש בפרצטמול (n=912) בין ינואר 2000 לספטמבר 2016. החוקרים ניתחו נתונים של התייצגות ראשונית של המטופלים, מהלך המחלה, מידע דמוגרפי, רקע רפואי ופסיכיאטרי, שימוש בתרופות, שימוש בסמים, ופרטים לגבי בליעת כדורי הפרצטמול. הבדלים בין המינים במשתנים קטגוריים ורציפים הוערכו באמצעות Wilcoxon rank-sum ומבחן חי בריבוע או מבחן פישר מדויק. התוצא העיקרי נקבע כהערכת הבדלים בין המינים בהתייצגות הראשונית ומהלך המחלה של פגיעה כבדית חריפה או אי-ספיקה כבדית חריפה עקב שימוש בפרצטמול, והתוצא המשני נקבע כהשוואה בין המינים של הישרדות הכללית והישרדות ללא צורך בהשתלת כבד.

רוב המטופלים עם ALI עקב שימוש בפרצטמול (68%) או ALF עקב שימוש בפרצטמול (76%) היו נשים. אחוזים גבוהים יותר של נשים נמצאו סבלו ממחלות פסיכיאטריות (60% מהנשים בהשוואה ל-48% מהגברים, P<0.01) וצרכו במקביל גם תכשירים סדטיביים (70% מהנשים בהשוואה ל-52% מהגברים, P<0.01), מתוכם למעלה מחצי היו אופיואידיים. יותר נשים סבלו מאנצפלופתיה כבדית חמורה (68% בהשוואה ל-58% מהגברים) ונזקקו לאינטובציה (67% מהנשים בהשוואה ל-59% מהגברים, P<0.03). אחוזים גבוהים יותר של נשים טופלו בוזופרסורים (26% מהנשים בהשוואה ל-19% מהגברים, P=0.04) או מניטול (13% מהנשים בהשוואה ל-6% מהגברים, P<0.01).

הישרדות ללא צורך בהשתלת כבד הייתה דומה בין שני המינים (68%). באנליזה מתוקנת, נשים נמצאו עם סיכון גבוה יותר לאנצפלופתיה כבדית חמורה (יחס צולב מתוקן 1.66, רווח סמך 95% של 1.17-2.35). החוקרים מצאו אינטראקציה מובהקת בין מין ושימוש במקביל בתכשירים סדטיביים (P<0.01). שימוש נוסף זה הגביר בשיעור של פי 2 את הסיכון לאנצפלופתיה כבדית חמורה בנשים (יחס צולב מתוקן 1.86, רווח סמך 95% 1.28-2.69; P<0.01) אך לא בגברים (יחס צולב מתוקן 0.62, רווח סמך 95% 0.34-1.13; P=0.12).

החוקרים מסכמים שבאנליזה של קוהורט ה-Acute Liver Failure Study Group, נמצא ש-ALI ו-ALF עקב שימוש בפרצטמול שכיחים יותר בנשים צעירות. נשים נזקקים לטיפול נמרץ יותר מגברים, והן בעלות סיכון מוגבר לאנצפלופתיה כבדית חמורה, בין השאר עקב שימוש מוגבר בסדטיבים. מחקרים בעתיד צריכים לחקור את ההבדלים בין המינים במטבוליזם ובטוקסיות הכבדית של פרצטמול, בעיקר בקרב מטופלים אשר משתמשים באופיואידים.

מקור:

Rubin, Jessica B. et al. Acetaminophen-induced Acute Liver Failure Is More Common and More Severe in Women. Clinical Gastroenterology and Hepatology , Volume 16 , Issue 6 , 936 - 946

נושאים קשורים:  פרצטמול,  מנת יתר,  טוקסיות כבדית,  אי ספיקת כבד חריפה,  מחקרים
תגובות