דביגטרן

יעילות דביגטרן לטיפול בטרומבוס של אוזנית עלייה שמאל

המחקר בדק את יעילות דביגטרן בהמסת טרומבוסים באוזנית עלייה שמאל בקרב חולים עם פרפור עליות

11.07.2018, 11:45

מטרת מחקר זה הייתה להעריך בבדיקת אקוקרדיוגרפיה טרנסטורקלית (TTE) וטרנס-וושטית (TEE) את היעילות של אנטי-קואגולציה עם דביגטרן אטקסילאט עבור טיפול בטרומבוס של אוזנית עלייה שמאל במטופלים עם פרפור עליות ולבחון מאפיינים נוספים של אנטי-קואגולציה.

במחקר השתתפו 58 מטופלים עם פרפור עליות וטרומבוס באוזנית עלייה שמאל. לאחר מתן דביגטרן במשך שלושה חודשים המטופלים חולקו לקבוצת ה"יעילות" ו"חוסר יעילות" לפי הצלחת המסת הקריש. בוצע רישום של נתונים בסיסיים, קוטר עלייה שמאל (left atrial diameter-LAD), מקטע פליטה של עלייה שמאל (LAEF), מקטע פליטה של חדר שמאל, מהירות זרימה באוזנית וגודל הטרומבוס באוזנית לפני ואחרי אנטיקואגולציה. המדידות עברו ניתוח סטטיסטי.

לאחר קבלת אנטיקואגולציה במשך שלושה חודשים, 15 מטופלים חוו המסה מלאה של הטרומבוס וב-21 מטופלים נוספים גודל הטרומבוס פחת משמעותית. שיעור ההמסה המלאה היה 25.9% (15 מתוך 58 מטופלים) והשיעור של המסה יעילה היה 62.1% (36 מתוך 58 מטופלים).  לעומת קבוצת חוסר היעילות, השיעור של פרפור עליות עקשני ו-LAD בקבוצת היעילות היה נמוך יותר.

ה-LAEF ומהירות הזרימה באוזנית בקבוצת היעילות היה גבוה יותר מאשר בקבוצת חוסר היעילות וההבדלים היו מובהקים סטטיסטית (p<0.05). מודל רגרסיה רב-משתני על בסיס הנתונים הבסיסיים ועבור כל מדד אולטרסאונד הראו כי סוג פרפור העליות, LAD,יLAEF ומהירות הזרימה באוזנית היו קשורים באופן עצמאי עם יעילות האנטיקואגולציה (p<0.05).

מסקנת החוקרים היא כי דביטגרן יעילה בהמסת טרומבוסים במטופלים עם פרפור עליות וכי סוג הפרפור, LAD,יLAEF ומהירות הזרימה באוזנית היו קשורים באופן מובהק סטטיסטית עם הצלחת הטיפול.

מקור: 

Xing, X.F. et al (2018). Medicine (Baltimore), 97(26), e11117

נושאים קשורים:  דביגטרן,  טרומבוס,  עליה שמאל,  TEE,  TTE,  אנטיקואגולציה,  מחקרים
תגובות