בתום שנה של דיונים אישרה אתמול (ב') ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית, שמוזגה עם הצעת חוק שהגישה ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני), המסדירה את תחום תיירות המרפא בישראל.

עקרונות הצעת החוק הם מניעת פגיעה בטיפול המוענק למטופלים ישראלים כתוצאה מתיירות המרפא, הפניית הכנסות מפעילות זו לטובת השקעה במערכת הבריאות הציבורית והבטחת טיפול מקצועי ואתי לתייר המרפא.

הצעת החוק קובעת כי יוסדר רישומם של סוכני תיירות המרפא וכן קובעת נורמות לפעילותם ובהן שמירה על סודיות רפואית, אספקת מידע גלוי ומלא לתייר הרפואי כולל איסור על יצירת קשר עם רופאים שלא דרך גורם שנקבע, ומינוי ועדת משמעת ומפקחים לתחום.

סוכן תיירות מרפא שעבר עבירת משמעת ייקנס בסכום של 14 אלף שקל.

משרד הבריאות יורשה להגביל את בתי החולים בקליטת תיירי המרפא אם יהיה חשש לפגיעה בזמינות הטיפול לחולה הישראלי.

תיירי מרפא לא יטופלו בשעות הפעילות הרגילות של בתי החולים והרופא המטפל בתיירים לא יקבל סכום הגבוה מזה שהוא מקבל בעד טיפול שלא לתייר מרפא (אלא אם ייקבע אחרת בתקנות).

בנוסף, מוסד רפואי ציבורי שנתן טיפול רפואי לתייר מרפא בשעות הטיפול הרגילות, או לא מסר מידע למפקח או למשרד הבריאות, יוטל עליו עיצום כספי בסך 50 אלף שקל.

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו) ונציגי משרד הבריאות סיכמו בדיונים כי המשרד יבצע ויסות מרווחי תיירות המרפא מבתי החולים המבצעים אותה אל בתי החולים בפריפריה. עו"ד טל נזרי מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות התחייבה כי המשרד יספק לוועדה דו"ח מפורט על הסטות הכספים.

חברת הכנסת מיכאלי טענה בדיון כי אין בכך די ויש לנקוב שיעור קבוע של רווחים שיועברו לפריפריה. "אין בהתחייבות משרד הבריאות כלום", אמרה. אולם ההסתייגויות שהגישה בנושא הזה נדחו על ידי רוב חברי הוועדה.

כמו כן נדחתה הצעתה של ח"כ מיכאלי, לפיה תוגבל פעילות תיירות המרפא ל-5% מכלל הפעילות הרפואית בבית החולים. עמדת משרד הבריאות היתה שאין לנקוב בשיעור מפורש, על מנת שכל מקרה ומקרה ייבחן לגופו.

ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) קרא בדיון לאפשר לרופאים להשתכר יותר במסגרת תיירות מרפא, גם במסגרת בתי חולים ציבוריים, וזאת על מנת להבטיח כי הרווחים מפעילות זאת יישארו במערכת הציבורית.

החוק ייכנס לתוקף תשעה חודשים ממועד פרסומו, למעט הסעיף המגביל את שכר הרופאים. זה ייכנס לתוקף לאחר שיותקנו תקנות בעניין.

קיראו עוד באותו נושא: כאן