מחקרים

שימוש באספירין והפארין כטיפול משולב מיד לאחר ארתרופלסטיה של הירך או הברך

שימוש בהפארין בנוסף על אספירין לאחר ניתוחי ארתרופלסטיה של הירך או הברך לא הפחית מקרים של פקקת ורידים ואף הגביר את אירועי הדימום שנזקקו לטיפול במנות דם

01.07.2018, 10:53
אספירין (אילוסטרציה)
אספירין (אילוסטרציה)

אספירין והפארין (UFH) מהווים טיפול מקובל למניעת התפתחות של פקקת ורידים (VTE) לאחר ארתרופלסטיה. השימוש באספירין בנוסף להפארין במניעת פקקת ורידים טרם נחקר.

המטרה העיקרית של מחקר זה הייתה לבדוק את שיעורי פקקת הורידים במטופלים שמקבלים אספירין בלבד לעומת מטופלים שמקבלים אספירין והפארין מיד לאחר ארתרופלסטיה של הירך או הברך. החוקרים אספו מידע מתוך נתונים של בית חולים אחד על הניתוחים הנ"ל ובוצעה בחינה היסטורית (Retrospective) על כל המטופלים שעברו ארתרופלסטיה של הברך או הירך מ-2013-2016. המטופלים חולקו לשלוש קבוצות בהתבסס על טיפול המנע שקיבלו לאחר הניתוח – אספירין בלבד, אספירין עם מנה אחת של הפארין ואספירין עם מנות מרובות של הפארין. 5,350 מטופלים נכללו במחקר – 1,024 שטופלו באספירין בלבד, 1,695 שטופלו באספירין ומנה אחת של הפארין ו-2,631 שטופלו באספירין עם מנות מרובות של הפארין.

תוצאות המחקר הראו ששיעור פקקת הורידים והתסחיפים הריאתיים לא היו שונים בצורה משמעותית בין הקבוצות השונות (פקקת ורידים עמוקה – 1.1%, 0.9% ו-1.2% בהתאם לקבוצות ההתערבות, P=0.701. תסחיפים ריאתיים – 0.3%, 0.3% ו-0.2% בהתאם לקבוצות ההתערבות, P=0.894). שיעור עירויי הדם שנדרשו היה גבוה באופן משמעותי במטופלים שקיבלו מנה אחת של הפארין (1.8%) או מנות מרובות של הפארין (4.3%) בהשוואה למטופלים בקבוצה שטופלה רק באספירין (0.9%) (P<0.001). בנוסף, רמת ההמוגלובין הבתר-ניתוחית הייתה נמוכה באופן משמעותי בעת השימוש בהפארין (P<0.001).

מסקנות החוקרים היא ששימוש באספירין והפארין כטיפול מניעתי לא הפחיתה את סיכויי ההיארעות לפקקת ורידים או תסחיף ריאתי. בנוסף, נצפה איבוד רב יותר של דם באופן משמעותי וצורך במנות דם במטופלים שקיבלו הפארין. בהסתמך על ממצאים אלו, כותבי המאמר לא ממליצים על שימוש בהפארין כטיפול נוסף על אספירין למניעה של פקקת ורידים אחרי ניתוחי ארתרופלסטיה של הירך או הברך.

מקור: 

Sobh A.H et al (2018). Orthopedics. 2018;41(3):171-176

נושאים קשורים:  מחקרים,  ארתרופלסטיה,  אספירין,  הפארין,  מחקר היסטורי,  פקקת ורידים,  תסחיף ריאתי
תגובות