מחקרים

מגמות בשימוש בקנאביס וסיגריות בקרב הורים עם ילדים בבית

מאמצים לצמצום עישון פאסיבי דרך הפסקת עישון סיגריות עשויים להיות מורכבים יותר עקב העליה בשימוש בקנאביס

27.06.2018, 10:32
עישון בקרב צעירים (צילום: אילוסטרציה)

במחקר זה, החוקרים בחנו מגמות בשימוש בקנאביס בקרב הורים עם ילדים בבית בארצות הברית והעריכו את השינויים בהימצאות של כל שימוש בקנאביס ושימוש יומי בקנאביס בקרב הורים שהוגדרו כמעשני סיגריות ולא מעשנים עם ילדים בבית החל מ-2002 ועד 2015.

ה-National Survey on Drug Use and Health הינו מחקר חתך לאומי מייצג הנערך כל שנה בארה"ב. תוך שימוש במודל רגרסיה לוגיסטי, הוערך הקשר בין עישון סיגריות ובין כל שימוש בקנאביס בחודש האחרון ושימוש יומי בקנאביס בחודש האחרון בקרב הורים עם ילדים בבית החל מ-2002 ועד 2015. כמו כן, נבחן עיצוב הקשר על ידי גורמים דמוגרפיים ומגמות לאורך הזמן.

החוקרים מצאו כי שימוש בקנאביס במהלך החודש האחרון בקרב הורים עם ילדים בבית עלה מ-4.9% ב-2002 ל-6.8% ב-2015, בעוד שעישון סיגריות ירד מ-27.6% ל-20.2%. שימוש בקנאביס עלה מ-11.0% ב-2002 ל-17.4% ב-2015 בקרב הורים מעשנים ומ-2.4% ל-4.0% בקרב הורים שאינם מעשנים (P<0.0001). שימוש בקנאביס נמצא ככמעט פי 4 יותר נפוץ בקרב מעשני סיגריות לעומת כאלו שאינם מעשנים (17.4% לעומת 4.0%; יחס סיכויים מתואם = 3.88 [3.16-4.75]), כמו גם שימוש יומי בקנאביס (4.6% לעומת 0.8%; יחס סיכויים מתואם = 3.70 [2.46-5.55]). האחוז הכולל של הורים שהשתמשו בסיגריות ו/או בקנאביס ירד מ-29.7% ב-2002 ל-23.5% ב-2015.

לסיכום, מאמצים לצמצום עישון פאסיבי דרך הפסקת עישון סיגריות עשויים להיות מורכבים יותר עקב העליה בשימוש בקנאביס. חינוך הורים בנוגע לחשיפה שניונית לעשן הקנאביס צריך להיות משולב בתוכניות חינוך ציבורי בנוגע לחשיפה פאסיבית לעישון טבק.

מקור: 

Goodwin, R.D. et al. (2018) Pediatrics. 141(6)

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיגריות,  שימוש בקנאביס,  הורים מעשנים,  עישון פאסיבי,  חשיפה לקנאביס
תגובות