מחקרים

האם קיים קשר בין השימוש בקנביס לבין הפחתת הדלקת הסיסטמית בנשאי HIV?

במחקר חדש נמצא שנשאי HIV המטופלים בטיפול אנטי-רטרו-ויראלי ובמקביל משתמשים בקנביס בכמות גדולה ותדירה נהנים מהפחתה בדלקת הסיסטמית ובשפעול של מערכת החיסון בהשוואה למשתתפים אשר לא משתמשים בקנביס

25.06.2018, 18:06

קנביס הינו סם בשימוש נרחב בארה"ב, והשימוש התדיר בקנביס באוכלוסיית נשאי ה-HIV הוא גבוה באופן לא פרופורציוני. מחקרים קודמים שנעשו על בני אדם ועל קופי מקאק מצאו שייתכן וקיים קשר בין קנביס לבין העומס הנגיפי בפלסמה; אולם, הקשר בין שימוש בקנביס לבין דלקת סיסטמית ושפעול של מערכת החיסון הקשורים ל-HIV טרם הוגדר באופן מספק. במחקר חדש שנערך ב-University of Washington  בסיאטל, ארה"ב, ביקשו החוקרים לבחון קשר זה.

החוקרים העריכו את ההשפעה של שימוש בקנביס על תדירות הימצאות תאי מערכת החיסון בדם הפריפרי, יחד עם רמת שפעולם ותפקודם, בקרב 198 נשאי HIV המטופלים בטיפול אנטי-רטרו-ויראלי באמצעות ציטומטריית זרימה (FACS). משתתפי המחקר סווגו כמשתמשי קנביס כבדים, משתמשים בינוניים, שימוש מזדמן או היעדר שימוש לפי כמות המטבוליט 11-nor-carboxy-tetrahydrocannabinolי(THC-COOH) שאותר בפלסמה בספקטרומטר מסה.

משתמשים כבדים בקנביס נמצאו עם תדירות מופחתת של human leukocyte antigenי(HLA)יDR+CD38+CD4+ ושל תדירות תאי ה-T  מסוג CD8+, בהשוואה לתדירות של תאים אלו במשתתפים אשר נמנעים משימוש בקנביס. משתמשים כבדים  בקנביס נמצאו עם תדירות מופחתת של תתי-אולכלוסיות בינוניים ושאינם קלאסיים של תאים מונוציטיים, יחד עם תדירות מופחתת של תאים מציגי-אנטיגן המייצרים interleukin 23 ו-tumor necrosis factor-α.

לאור הממצאים החוקרים מסכמים ששימוש בקנביס קשור באופן פוטנציאלי להפחתה מועילה בדלקת הסיסטמית ולשפעול מערכת החיסון בהקשר של נשאי HIV המטופלים בטיפול אנטי-רטרו-ויראלי, למרות שההשלכות הקליניות של השפעה זו עדיין אינן ברורות.

מקור:

Heavy Cannabis Use Associated With Reduction in Activated and Inflammatory Immune Cell Frequencies in Antiretroviral Therapy–Treated Human Immunodeficiency Virus–Infected Individuals, Clinical Infectious Diseases, Volume 66, Issue 12, 1 June 2018, Pages 1872–1882, https://doi.org/10.1093/cid/cix1116

נושאים קשורים:  מחקרים,  HIV,  קנביס,  תאי T,  TNF אלפא
תגובות