מחקרים

תוצאים בטווח הקצר בקרב ילדים עם אפילפסיה

החוקרים בדקו את שיעור המקרים בהם מופיעה אפילפסיה עמידה לטיפול בקרב ילדים  ואת הקשר לגורמים פרוגנוסטיים נוספים

24.06.2018, 11:00

התגובה האופטימלית לטיפול תרופתי נגד אפילפסיה היא היעדר פרכוסים. במחקרים קודמים שבוצעו, נראה כי כ-61% ו-71% מהילדים הסובלים מאפילפסיה הצליחו להגיע למצב ללא פרכוסים, בזמן ש7%-20% מהילדים סובלים מאפילפסיה עמידה לתרופות. ההגדרה של אפילפסיה עמידה לתרופות משתנה בין המחקרים השונים וקיים מחסור במידע עדכני המבוסס על אוכלוסייה.

במחקר הנוכחי, החוקרים השתמשו במידע מעוקבה גדולה שבוצעה בקרב ילדים ברחבי העולם אשר מספקת את המידע המבוקש לצורך הגדרה של עמידות לתרופות. המחקר התבסס על מחקר ה-Norwegian Mother and Child Cohort Study. החוקרים זיהו מקרי אפילפסיה באמצעות משרד הרישום ושאלונים שמולאו על ידי ההורים. בנוסף, החוקרים השתמשו ברשומות רפואיות ובראיונות עם ההורים על מנת לעשות מידע קליני ולסווג פרכוסים, אפילפסיה ואטיולוגיה.

העוקבה כללה 112,745 ילדים בגילאי 3-13 שנים (חציון 7 שנים) בנקודת סיום המעקב. מתוך הילדים שנכללו, היו 600 מקרי אפילפסיה שבוצע לגביהם מעקב של לפחות שנה מזמן הופעת האפילפסיה (חציון של זמן המעקב: 5.8 שנים). 178 ילדים (30%) פיתחו אפילפסיה עמידה לטיפול, 353 ילדים (59%) חוו תקופה של שנה ומעלה ללא פרכוסים ו-69 ילדים (12%) היו עם תוצאי ביניים בנוגע לפרכוסים.

החוקרים מצאו כי זיהוי של הגורם לאפילפסיה (גנטי, מבני, מטבולי או זיהומי) היה מקושר עם תוצא לא מספק בנוגע לפרכוסים (48% של עמידות לתרופות) והשפיע על הסיכון היחסי המקושר לגורמים פרוגנוסטיים אחרים. כמו כן, החוקרים מצאו כי אין קשר בין המאפיינים החברתיים-כלכליים לבין התוצאים בנוגע לפרכוסים בטווח הקצר.

מסקנות המחקר הראו שעמידות לתרופות מופיעה בקרב 3 מתוך 10 ילדים עם אפילפסיה, בזמן ש-6 מתוך 10 יהפכו להיות ללא פרכוסים. בנוסף, מהמחקר עלה שזיהוי של הגורם לאפילפסיה מקושר לתגובה פחות טובה לטיפול.

מקור: 

Aaberg, K.M. et al. (2018) Pediatrics 141,6.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אפילפסיה,  פרכוסים,  עמידות לתרופות,  אטיולוגיה,  תגובה לטיפול
תגובות