סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם אתמול (ב') מצביע על כך שבשנת 2017, 277 אלף ישראלים ויתרו על תרופות מרשם ו-281 אלף ויתרו על טיפולים רפואיים עקב קשיים כלכליים. עם זאת חלה ירידה בשיעורי המוותרים על תרופות מ-11% בשנת 2011 ל-5% בשנת 2017.

מהסקר שעסק בהרחבה בקשיים הכלכליים של האוכלוסיה והשלכותיהם על הרווחה ("רווחת האוכלוסיה בישראל וויתורים בשל קשיים כלכליים") עולה כי 67% מבני 20 ומעלה נזקקו לתרופות במרשם רופא ב-2017 (כ-3.7 מיליון איש). 8% מהם ויתרו על התרופות בשל קשיים כלכליים (כ-277 אלף איש); 20% מהערבים לעומת 5% מהיהודים; 7% מהנשואים לעומת 13% מהגרושים.

עוד עולה מהסקר כי יותר ישראלים ויתרו על תרופות בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה: 21% מהזקוקים לתרופות במשקי הבית עם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש עד 2,000 שקל. 10% במשקי הבית שבהם ההכנסה לנפש בין 2,001 שקל ל-4,000 שקל ו-2% במשקי הבית שבהם ההכנסה מעל 4,000 שקל.

22% מהמגדירים את מצבם הבריאותי לא טוב וזקוקים לתרופות במרשם רופא ויתרו על התרופות בשל קשיים כלכליים.

כ-56% מבני 20 ומעלה (כ-3.1 מיליון איש) נזקקו לטיפול רפואי ב-2017. 9% מהם דיווחו שוויתרו על הטיפול בשל קשיים כלכליים (כ-281 אלף איש); 16% מהערבים לעומת 8% מהיהודים וכן 8% מהחרדים.

מוותרים גם על אוכל בגלל קשיים כלכליים

נושא אחר שנבדק בסקר עסק בוויתור על אוכל בגלל קשיים כלכליים. הממצאים: 8% (כ-409 אלף איש) דיווחו שבשנה האחרונה ויתרו על אוכל בגלל קשיים כלכליים; 14% מהערבים לעומת 6% מהיהודים; 10% מהחרדים, 6% מהדתיים, 7% מהמסורתיים ו-4% מהחילוניים; 7% מהנשואים לעומת 14% מהגרושים; 19% ממשקי הבית בהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש עד 2,000 שקל.

7% (כ-394 אלף איש) דיווחו שבשנה האחרונה אכלו פחות משרצו בשל קשייהם הכלכליים; 12% מהערבים, 6% מהיהודים, 11% מהחרדים, 6% מהדתיים, 8% מהמסורתיים ו-4% מהחילונים; 15% מהגרושים, 6% מהנשואים; 17% מהגרים במשקי בית בהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש עד 2,000 שקל.

5% דיווחו לסוקרי הלמ"ס כי ויתרו על ארוחה חמה לפחות פעם ביומיים בשל קשייהם הכלכליים (כ-286 אלף איש); 14% מהערבים, 3% מהיהודים; 5% מהחרדים ומהמסורתיים, 3% מהדתיים ו-2% מהחילונים; 5% מהנשואים, 12% מהגרושים; 15% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה הממוצעת לנפש עד 2,000 שקל.

מחברי הדו"ח ציינו כי לאורך השנים ניכרת ירידה בשיעור המוותרים על תרופות בשל קשיים כלכליים (5% ב-2017, 11% ב-2003). באוכלוסיה הערבית  נותרו עדין פערים ביחס לכלל האוכלוסיה. כך גם בקרב האוכלוסיה החרדית שבה ניכרת ירידה בשיעורי המוותרים על תרופות בשל קשייהם הכלכליים.

הסקר מבוסס על מדגם שבו רואיינו כ-7,300 משתתפיו בני 20 ומעלה המייצגים 5.5 מיליון נפש.